ZMIANY W USTAWIE
O ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

WARSZTATY

PROGRAM
REJESTRACJA
Dni
Godzin
Minut
Sekund

zostało aby zamówić w niższej cenie

Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower

Chłodna 51, Warszawa

19 marca 2019 r.

1 stycznia 2019 roku w życie wchodzą istotne zmiany w ustawie o związkach zawodowych. Nowelizacja ustawy zakłada m.in., że osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych oraz osoby samozatrudnione będą miały prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.

POBIERZ BROSZURĘ

25 lipca 2018 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy
o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Wśród licznych zmian znalazły się te, które rozszerzają prawo do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych przez osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa o pracę (np. zleceniobiorcy, samozatrudnieni, dziełobiorcy, wolontariusze).


Przygotowując się do wprowadzenia tego projektu oferujemy Państwu szkolenie, które w sposób syntetyczny pozwoli na przygotowanie się do wyzwań jakie niesie ze sobą nowelizacja ustawy o związkach zawodowych.

PROGRAM

9:00 - 9:30

Rejestracja Gości

9:30 - 10:20

Rozszerzenie prawa do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych na osoby zatrudnione na innej podstawie niż umowa

o pracę (np. zleceniobiorcy, samozatrudnieni, dziełobiorcy, wolontariusze)

10:20 - 11:00

Uprawnienia ochronne dla członków związku zawodowego nie będących pracownikami:

  • zakaz dyskryminacji,
  • ochrona przed rozwiązaniem umowy,
  • odszkodowanie za naruszenie ochrony przed zwolnieniem,
  • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na czas kadencji w zarządzie związku zawodowego,
  • zwolnienie z pracy na tzw. czynności doraźne

11:00 - 11:15

Przerwa na kawę

11:15 - 12:00

Nowe terminy dla związków zawodowych na udzielnie zgody lub odmowę udzielenia zgody na działania kadrowe pracodawcy wobec chronionych działaczy związkowych

12:00 - 12:40

Nowe zasady ustalania reprezentatywności związków zawodowych
oraz ustalania stanu liczebnego związków

12:40 - 13:20

Prawo do rokowań zbiorowych dla nie – pracowników (np. zawieranie porozumień zbiorowych, układów zbiorowych pracy)

13:20 - 13:50

Lunch

13:50 - 14:30

Prawo do prowadzenie sporów zbiorowych przez/dla nie – pracowników

14:30 - 15:10

Nowe zasady wystawiania przez związki zawodowe tzw. informacji kwartalnej (informacji o stanie liczebności związku zawodowego na potrzeby korzystania z uprawnień związkowych)

15:10 - 16:00

Nowe prawo pracodawcy do sądowej weryfikacji liczby członków związku zawodowego wskazanych przez dany związek zawodowy

16:00

Zakończenie

PRELEGENCI

Izabela Zawacka

radca prawny, wspólnik i lider działu zbiorowego prawa pracy w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorantka w Katedrze Ubezpieczeń na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Z Kancelarią związana od 2006 roku. Specjalizuje się w pomocy pracodawcom w codziennych relacjach z pracownikami i ich przedstawicielstwami, takimi jak związki zawodowe i rady pracowników. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w obszarach dotyczących m.in. zwolnień grupowych, indywidualnych stosunków pracy, a także negocjowania wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów dotyczących restrukturyzacji (przejście zakładu pracy w trybie 231, zwolnienia grupowe). Prowadziła wiele postępowań przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej. Autorka licznych artykułów prasowych, a także książki „Najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego Prawo Pracy” (INFOR Biznes 2012). Współautorka publikacji „Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD” (C.H. Beck, 2014) oraz „Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo” (C.H. Beck, 2015). Radca prawny Izabela Zawacka została wyróżniona w rankingu The Legal 500 EMEA 2018, otrzymując tytuł recommended lawyer.

REJESTRACJA

WARSZTATY PŁATNE

1295 PLN

przy zgłoszeniu uczestnictwa do 22 lutego 2019

1495 PLN

przy zgłoszeniu uczestnictwa od 22 lutego 2019

Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. (więcej informacji).

KROK 1: Dane firmy i zgłaszającego

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Aneta Olczak

Kierownik projektu

+48 510 024 780

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

22 212 13 14

ORGANIZATOR

PATRON MERYTORYCZNY

PATRONI MEDIALNI

Copyright © 2018 IDEORIA SP. Z O.O.