Wynagrodzenia 2021

WARSZTATY ONLINE

Zaawansowane rozwiązania w zakresie listy płac, potrąceń i oskładkowania wynagrodzeń

Transmisja online (na żywo)

27 stycznia 2021

POBIERZ BROSZURĘ

Z naliczaniem wynagrodzeń wiąże się nie tylko relacja między pracodawcą a końcowym przelewem dla pracownika, ale również szereg zobowiązań jakie ciążą na firmie przed różnymi instytucjami.


Naliczanie wynagrodzeń w obecnych czasach stało się bardzo skomplikowany procesem ze względu na „galopujące” zmiany w przepisach. Niepewność związana z prawidłowym ustaleniem zobowiązań względem ZUS czy Urzędu Skarbowego to częsty problem pracowników naliczających listy płac.


Pewne zatem jest, iż każdy, kto na co dzień zajmuje się naliczaniem wynagrodzeń musi stale uzupełniać swoją wiedzę. Z jednej strony konieczne jest to z uwagi na fakt prawidłowych decyzji i podejmowanych czynności, z drugiej zaś ze względu na uniknięcie odpowiedzialności za błędy.


Z myślą o wyzwaniach w tym zakresie przygotowaliśmy warsztaty „Wynagrodzenia 2021”, w trakcie których omówimy wszystkie kwestie związane z naliczaniem wynagrodzeń, listą płac, potrąceniami i składkami. Omówimy również najbardziej skomplikowane sytuacje i podamy konkretne rozwiązania.


Warsztaty skierowane są do osób, które chcą:

 • upewnić się czy prawidłowo obciążają daninami publicznymi świadczenia dla osób zatrudnionych,
 • nauczyć się prawidłowej kolejności tworzenia korekt list płac i dokumentacji z nimi związanej,
 • zdobyć wiedzę o wpływie ostatnich zmian (PPK, świadczenia wynikające z pracy zdalnej) na wynagrodzenia i ich prawidłowe oskładkowanie,
 • pogłębić swoją wiedzę w bezpiecznych warunkach, bez wychodzenia z domu – szkolenie odbywa się w formule online i zapewnia możliwość komunikacji z ekspertem.

PROGRAM

27 stycznia 2021 (środa)

9:00

Rozpoczęcie warsztatów

9:00 - 15.30

Wynagrodzenia 2021

 • Nieodpłatne świadczenia i świadczenia w naturze
 • Warunki opodatkowania nieodpłatnych świadczeń dla pracowników
 • Przychody korzystające ze zwolnienia z opodatkowania i oskładkowania
 • Zaliczka na poczet wynagrodzenia a przychód pracownika
 • Narzędzia pracy

Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń

Lista płac w szczególnych przypadkach

 • Zasady stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodu z umów o pracę
 • Zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
 • Rozliczenie nadpłaconego wynagrodzenia
 • Rozliczenia z byłym pracownikiem
 • Uwzględnianie wpłat do PPK na listach płac

Naliczanie list płac – najczęstsze problemy i błędy

 • Właściwe zastosowanie KUP
 • Naliczanie i pobieranie zaliczki na podatek od niektórych przychodów
 • Ustalanie składki zdrowotnej od przychodów zwolnionych
 • Oskładkowanie składników wynagrodzeń
 • Prawidłowe ustalanie podstawy zasiłkowej
 • Korekta listy płac a naliczenia ZUS i PDOF
 • Nieobecności związane z chorobą
 • Uznanie zdarzenia jako wypadek
 • Ulga dla młodych a zmiana świadczenia chorobowego
 • Nieodpłatne świadczenia
 • Nadpłata lub niedopłata wynagrodzenia lub zasiłku
 • Kontrola ZUS i zmiana kwalifikacji świadczeń za poprzednie lata
 • Korekty po wyrokach sądowych

Dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń i zasiłków

 • Rodzaje potrąceń i najnowsze zmiany w zakresie dokonywania potrąceń
 • Ustalanie kwoty wolnej po zmianie PIT
 • Wpływ PPK na naliczenia potrąceń
 • Granice dokonywania potrąceń
 • Zbiegi potrąceń z wynagrodzenia
 • Potrącenia komornicze z zasiłku

Przerwa na lunch

W trakcie warsztatów przewidujemy dwie przerwy na kawę i przerwę na lunch.

15:30

Zakończenie warsztatów

PRELEGENCI

Agnieszka Głuszko

Ekspert z zakresu prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń

Specjalista z zakresu prawa pracy i kalkulacji wynagrodzeń. Posiada wieloletnią praktykę zawodową zdobytą na stanowiskach specjalistycznych i kierowniczych w międzynarodowych firmach outsourcingowych takich jak PayrollCenter, FPA Group, czy Grant Thornton, gdzie zarządzała zespołem podległych pracowników świadczących obsługę kadrowo płacową. Zajmując stanowisko kierownicze sprawowała nadzór merytoryczny nad pracą podległego sobie zespołu specjalistów a także nadzorowała jakość realizacji projektów outsourcingowych oraz poprawność funkcjonowania i rozliczeń systemu Microsoft Dynamics. Jest doświadczonym trenerem oraz ekspertem w zakresie sporządzania korekt deklaracji rozliczeniowych dla ZUS-u. Swoim doświadczeniem postanowiła się podzielić z osobami zainteresowanymi obszarem kadrowo-płacowym na kursach i szkoleniach z zakresu naliczania wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zasiłków (ZUS), które prowadzi nieprzerwanie od 11 lat. Wśród uczestników prowadzonych przez Agnieszkę Głuszko kursów, można znaleźć tysiące pracowników działów kadrowo - płacowych firm i urzędów. Jest wykładowcą akademickim na UTH, szkoleniowcem kadrowo – płacowych na kursach zawodowych a także cenionym prelegentem na Konferencjach i webinariach branżowych.

REJESTRACJA

Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu: regulamin
Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. (więcej informacji).

KROK 1: Dane firmy i zgłaszającego

WARSZTATY PŁATNE

595 PLN netto

Transmisja online

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Kierownik projektu

rafal.szary@infor.pl

+48 519 061 530

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

22 212 13 14

ORGANIZATOR

PARONI MEDIALNI

Copyright © 2018 INFOR PL S.A.