Whistleblowing jako jeden z kluczowych elementów systemu zarządzania zgodnością w firmie

WARSZTATY

PROGRAM
REJESTRACJA

zostało do wydarzenia

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Centrum Konferencyjne NIMBUS

al. Jerozolimskie 98, Warszawa

25 października 2019

POBIERZ BROSZURĘ

Adresaci warsztatów

Zapewnienie wewnątrzfirmowych kanałów do sygnalizowania nieprawidłowości przestaje być niecodzienną praktyką, a staje się istotnym obowiązkiem. Aby go skutecznie wypełnić, firmy powinny z odpowiednim wyprzedzeniem opracować efektywne mechanizmy i wdrożyć je w formie złożonego, efektywnego oraz dostoswanego do specyfiki danej organizacji systemu.


Przed przedsiębiorcami stoi jednak bardzo trudne zadanie, ponieważ aby sprostać nowym przepisom niewystarczające będzie jedynie napisanie procedury czy też wskazanie adresu e-mail, na który należy zgłaszać nieprawidłowości. Wdrożenie wewnętrznego, kompleksowego systemu whistleblowing to konieczność podjęcia szeregu działań, niejednokrotnie długotrwałych i pracochłonnych. Takich jak np. zmiana podejścia pracowników, kadry managerskiej i zarządu do roli sygnalistów, a także ich znaczenia dla dobra organizacji.


W trakcie warsztatu wyjaśnimy Państwu m.in. jakie czynniki wpływają na skuteczność wewnątrzfirmowych kanałów do zgłaszania nadużyć, wskażemy jak powinien wyglądać modelowy przebieg wewnętrznego postępowania wyjaśniającego i kogo w taki proces należy zaangażować. Przedstawimy przykłady światowych rozwiązań oraz best practices dotyczących informowania o nadużyciach, opowiemy jak chronić informatorów, a także doradzimu w jaki sposób budować zaufanie do systemu whistleblowing w organizacji.

Szkolenie dedykowane jest pracownikom małych, średnich i dużych firm, którzy na co dzień zarządzają ryzykiem braku zgodności i wdrażają rozwiązania w tym zakresie: przedstawicielom kadry kierowniczej, compliance officerom, ekspertom ds. bezpieczeństwa, pracownikom działów HR oraz wszystkim praktycznie zaangażowanym w prowadzeniem działań z zakresu whistleblowingu.

Podstawy prawne omawiane podczas warsztatów

 • Dyrektywa o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 • Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (IV Dyrektywa AML)
 • Prawo bankowe
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów (w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach oraz w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych i banków powierniczych)
 • Projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych
 • Projekt ustawy o jawności życia publicznego

PARTNER MERYTORYCZNY

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i rozwiązywanie kluczowych problemów. Jesteśmy siecią firm działającą w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 250 tys. osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i dwa Service Delivery Center w Katowicach i Opolu. PwC w Polsce zatrudnia ponad 4700 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl


Korzystaj z mobilnej aplikacji PwC Espresso dostępnej pod adresem pwc.pl/espresso

Subskrybuj publikacje PwC na stronie pwc.pl/subskrypcje

Słuchaj podcastów PwC na www.pwc.pl/podcasty

PROGRAM

DZIEŃ I

25 października 2019 (piątek)

8:30 - 9:00

Rejestracja uczestników

Witamy podczas warsztatów. Zapraszamy do rejestracji, a następnie na chwilę relaksu przy kawie!

9:00 - 16:00

Whistleblowing jako jeden z kluczowych elementów systemu zarządzania zgodnością w firmie

 • Skala i rodzaje najczęstszych nieprawidłowości oraz nadużyć występujących w polskich firmach
 • Rola, znaczenie i efektywność działania sygnalistów dla funkcjonowania firmy w praktyce
 • Podstawy prawne funkcjonowania wewnątrzfirmowych systemów whistleblowing
 • Ochrona danych osobowych a whistleblowing
 • Przykłady rozwiązań dotyczących sygnalistów stosowane na świecie
 • Korzyści dla organizacji ze skutecznie wdrożonego systemu whistleblowing
 • Proces wdrażania zindywidualizowanych systemów whistleblowing
 • Elementy skutecznego systemu sygnalizowania nieprawidłowości (regulacje wewnętrzne, kanały do zgłaszania nieprawidłowości, komunikacja i szkolenia)
 • Modelowe postępowanie wyjaśniające (zasady, etapy, procedury, osoby zaangażowane, ewaluacja)
 • Polityka antyodwetowa (obawy pracowników przed ujawnianiem nieprawidłowości, sposoby zachęcania do zgłaszania, ochrona sygnalisty, stworzenie środowiska przyjaznego whistleblowerom)
 • Śledztwa prowadzone przez podmioty zewnętrzne

Ramowy program warsztatów

W trakcie warsztatów zapraszamy na przerwy kawowe oraz lunch.

16:00

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

PRELEGENT

Angelika Ciastek-Zyska

Wicedyrektor, PwC Advisory

Agata Kowalczyk-Borek

Ekspert ds Compliance, PwC Advisory

W swojej dotychczasowej karierze Angelika zdobyła szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie audytu, finansów, ładu korporacyjnego oraz środowiska prawnego i regulacyjnego.Przez ostatnie lata prowadziła liczne projekty śledcze, przeglądy zgodności procedur z międzynarodowymi regulacjami antykorupcyjnymi czy też wywiady gospodarcze dotyczące osób i firm. Jest pomysłodawcą i współautorem „Poradnika antykorupcyjnego dla biznesu” oraz narzędzia do diagnozy dojrzałości compliance „PwC Forensic Compass”.Ukończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim, jest także absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na UW. Posiada uprawnienia Radcy Prawnego. Jest Starszym Menedżerem w Zespole usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć PwC Polska, w którym przewodzi praktyce z zakresu Investigations oraz Compliance, a także posiada tytuł Certified Compliance & Ethics Professional – International.

Agata posiada kompleksowe doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności. W swojej dotychczasowej karierze była odpowiedzialna za ocenę ryzyka compliance, prowadzenie czynności związanych z funkcją kontroli, zapewnianie zgodności procedur wewnętrznych, a także implementację systemów whistleblowing. Przez ostatnie lata była zaangażowana w projekty dla międzynarodowych korporacji, banków, administracji rządowej oraz samorządów zawodowych. Jest magistrem prawa, a także dziennikarstwa oraz komunikacji społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. W Zespole usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć PwC Polska jako Ekspert ds. Compliance odpowiada za wdrażanie wewnątrzfirmowych systemów zapewniania zgodności, zarówno w zakresie poszczególnych segmentów, jak i całościowych rozwiązań.

Jan Tadeusz Stappers

radca prawny, WhistleB

Gerard Karp

Partner, PwC Legal

Jan jest radcą prawnym firmy WhistleB, szwedzkiej spółki, oferującej organizacyjny system informowania o nieprawidłowościach, używany w ponad 100 krajach oraz wypełniający m.in. wymagania normy ISO 27001 oraz obowiązujące przepisy w zakresie ochrony danych osobowych. Jak ukończył prawo europejskie na Leiden Univeristy oraz prawo konkurencji Unii Europejskiej w Londynie. Jest specjalistą ochrony prywatności, akredytowanym przez międzynarodowe stowarzyszenie International Association of Privacy Professionals. Jako przedstawiciel WhistleB, która od ponad 20 lat prowadzi działania za zakresu etyki i compliance, odpowiada m.in. za kontakt z polskim klientem, zarówno od strony rozwoju biznesu i utrzymywania istniejących relacji, jak i koordynacji wdrażania systemu w przedsiębiorstwach.

Gerard specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności ochrony danych osobowych oraz różnorodnych aspektów na styku prawa Internetu. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z branży e-commerce, handlowej czy też sektorów bankowego, ubezpieczeniowego i farmaceutycznego. Jest Partnerem w PwC Legal oraz Liderem Zespołu Ochrony Danych Osobowych. Posiada uprawnienia adwokata.

dr Michał Rams

Partner, PwC Legal

Jakub Kur

Manager, PwC Advisory

Michał specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego. Posiada ponad 11 lat doświadczenia w prowadzeniu skomplikowanych postępowań karnych i karnoskarbowych- z sukcesami reprezentował klientów (osoby fizyczne i przedsiębiorców) w postępowaniach odnoszących się m.in. do przestępstw związanych z uszczupleniami oraz wyłudzeniami należności publicznoprawnych (VAT, CIT oraz PIT), a także przestępstw dotyczących obrotu gospodarczego (oszustwa, działanie na szkodę spółki). Wielokrotnie uczestniczył w wewnętrznych śledztwach w charakterze eksperta z zakresu prawa karnego oraz karnoskarbowego. Jest autorem recenzowanych publikacji z tego obszaru. Posiada także doświadczenie we wdrażaniu wewnętrznych systemów zapewniających bezpieczeństwo w sferze compliance (ze szczególnym uwzględnieniem aspektów karnistycznych). Michał jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł doktora nauk prawnych, ze specjalnością w zakresie prawa karnego. Obecnie pełni funkcję adiunkta w Katedrze Prawa Karnego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2017 r. Michał został uhonorowany Nagrodą Główną w konkursie Rising Stars - Prawnicy Jutra 2017, zajmując 2 pozycję na liście laureatów Konkursu. Michał jest adwokatem, Starszym Menedżerem w kancelarii PwC Legal, gdzie przewodzi praktyce Prawa Karnego Gospodarczego (White Collar).

Jakub jest managerem w Zespole usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć. Posiada 7-letnie doświadczenie w świadczeniu profesjonalnych usług doradczych dla firm funkcjonujących w różnych sektorach gospodarki. Główne obszary specjalizacji Jakuba to śledcza analiza danych, a także śledztwa i przeglądy dotyczące nadużyć finansowych w różnych obszarach działalności firm, nadużyć i wyłudzeń w obszarze korupcji oraz innych nieprawidłowości w ramach łańcucha dostaw. Jakub zajmuje się tworzeniem oraz rozwojem produktów automatyzujących procesy identyfikacji obszarów ryzyka działalności biznesowej oraz weryfikacji kontrahentów.

REJESTRACJA

WARSZTATY PŁATNE

1195 PLN

Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. (więcej informacji).

KROK 1: Dane firmy i zgłaszającego

1495 PLN

przy zgłoszeniu do 20.09.2019

przy zgłoszeniu od 21.09.2019

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Kierownik projektu

rafal.szary@infor.pl

+48 519 061 530

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

22 212 13 14

PATRONI MEDIALNI

ORGANIZATOR

PARTNER MERYTORYCZNY

Copyright © 2018 IDEORIA SP. Z O.O.