Specyfika zarządzania kadrami w branży produkcyjnej

WARSZTATY

Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem użytecznych narzędzi

PROGRAM
REJESTRACJA

zostało do wydarzenia

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Poznań

Focus Hotel Poznań, ul. Serafitek 4

14-15 maja 2020

POBIERZ BROSZURĘ


Zachęcam Państwa do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia. Jestem pewien, że udział w warsztatach przyniesie Państwu wymierne korzyści!

Szanowni Państwo,


ostatni czas przyniósł bardzo wiele zmian w przepisach prawa pracy, ale również w zakresie prowadzenia dokumentów pracowniczych. Zmiany te wymuszają podejmowanie nowych działań i decyzji biznesowych. Szczególnie istotne jest również dostosowanie ich do specyfiki konkretnej branży.


Z myślą o wyzwaniach, jakie są stawiane przed Państwem, przygotowaliśmy warsztaty z zakresu zmian w prawie pracy oraz zarządzania dokumentacją kadrową z uwzględnieniem specyfiki Państwa branży! Zapraszamy do udziału w warsztatach „Specyfika zarządzania kadrami w branży produkcyjnej”, które odbędą się 14-15 maja 2020 w Poznaniu. Podczas warsztatów omówimy kluczowe z Państwa punktu widzenia zagadnienia, w tym:

 • Zmiany w prawie pracy 2020 i prognozy
 • ZFŚS i inne benefity pracownicze
 • Kontrole ZUS i PIP w firmie produkcyjnej
 • Ewidencja czasu pracy oraz rozliczanie czasu pracy
 • Czas pracy – zasady planowania i rozliczania
 • Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w praktyce

Rafał Szary

Project Manager


Do udziału zapraszamy przede wszystkim:

 • pracowników działów kadr w firmach z branży produkcyjnej, ale również wszystkich zainteresowanych omawianą tematyką.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Gwarantujemy wiedzę na najwyższym poziomie – warsztaty prowadzone są przez praktyków, niezwykle wysoko ocenianych przez uczestników naszych wydarzeń
 • Program w pełni dostosowany jest do Państwa branży, co zapewnia omówienie poszczególnych zagadnień zgodnie z Państwa oczekiwaniami
 • Zajęcia prowadzone są w różnorodnej formule: wykłady, praca w grupach, ćwiczenia, studia przypadków, sesje pytań i odpowiedzi
 • Zapewnimy Państwu znakomitą atmosferę sprzyjająca pogłębianiu wiedzy ale również nawiązaniu nowych relacji biznesowych

PROGRAM

14 maja 2020 (czwartek)

9:00 - 9:30

Rejestracja uczestników

Witamy podczas warsztatów. Zapraszamy do rejestracji.

9:30 - 12:30

Czas pracy i ewidencja czasu pracy z uwzględnieniem ostatnich zmian

 • Nowe zasady dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy od 1 stycznia 2019 roku
 • Nowe zasady przechowywania ewidencji czasu pracy - ewidencja czasu pracy utworzona przed 1 stycznia 2019 a ewidencja utworzona po 1 stycznia 2019
 • Sposoby prowadzenia ewidencji czasu pracy i archiwizacji - czy warto zwlekać z przejściem prowadzenia ewidencji czasu pracy w formie elektronicznej

Ewidencja czasu pracy oraz rozliczanie czasu pracy

Czas pracy – zasady planowania i rozliczania

 • Normy czasu pracy, doba pracownicza, tydzień pracowniczy, wymiar czasu pracy, okres rozliczeniowy, obowiązkowe przerwy w pracy
 • Najczęściej wykorzystywane systemy czasu pracy
 • Zasady tworzenia harmonogramu w podstawowym i równoważnym systemie czasu pracy
 • Rozliczanie ewidencji czasu pracy, rozliczanie godzin nadliczbowych dodatkiem do wynagrodzenia/ czasem wolnym/ dniem wolnym
 • Rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • Rejestracja wyjść prywatnych
 • Dyżur domowy, dyżur w pracy
 • Czas pracy w podróży służbowej
 • Orzecznictwo SN dotyczące planowania i rozliczania czasu pracy

Iwona Wołkiewicz, Ekspert Prawa Pracy, Trener, Wykładowca

12:30 - 13:20

Przerwa na lunch

13:20 - 16:20

Dokumentacja pracownicza po zmianach

 • Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Postać prowadzenia dokumentacji pracowniczej, zasady przenoszenia dokumentacji z postaci papierowej na elektroniczną
 • Obowiązek wydania kopii pracownikowi
 • Kontynuowanie prowadzenia dotychczasowej dokumentacji pracowniczej – kontynuowanie teczki pracowniczej po ponownym zatrudnieniu pracownika, podział akt osobowych i podstawowe zasady ich prowadzenia – dwie czy jedna teczka przy kontynuowaniu stosunku pracy

Podstawowe zmiany dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w praktyce

 • Podział dokumentacji pracowniczej na akta osobowe i dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
 • Dane osobowe, których pracodawca może żądać od kandydata i pracownika obligatoryjnie oraz dane osobowe kandydata i pracownika udostępnione za jego zgodą
 • Dane sensytywne, przekazane tylko z inicjatywy kandydata i pracownika

Iwona Wołkiewicz, Ekspert Prawa Pracy, Trener, Wykładowca

16:20

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

15 maja 2020 (piątek)

9:00 - 9:30

Rejestracja uczestników

Witamy podczas warsztatów. Zapraszamy do rejestracji.

9:30 - 10:40

Zmiany w prawie pracy 2020 i prognozy

 • Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2019 i 2020 r.
 • Prognozy zmian w najbliższych latach
 • Najważniejsze wyroki sądów oraz interpretacje organów z zakresu prawa pracy wpływające na działalność firm produkcyjnych

Wojciech Zając, Radca prawny, Partner kierujący działem Prawa Pracy w SDZLEGAL SCHNIDHLEM

10:40 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 13:10

ZFŚS i inne benefity pracownicze

 • Finansowanie świadczeń ze środków ZFŚS
 • Dokonywanie odpisów na ZFŚS
 • Kryteria przyznawania świadczeń socjalnych
 • ZFŚS a RODO
 • Inne świadczenia na rzecz pracowników i najczęściej popełniane błędy przy ich przyznawaniu

Katarzyna Gospodarowicz, radca prawny, LL.M. German and Polish Law, specjalista z zakresu prawa pracy, Partner w SDZLEGL SCHINDHELM

13:10 - 14:00

Przerwa na lunch

14:00 - 16:10

Kontrole ZUS i PIP w firmie produkcyjnej

 • Zasady ogólne kontroli PIP i ZUS
 • Najczęściej kontrolowane obszary i błędy pracodawców
 • „Pułapki” dla pracodawców w związku z kontrolami prowadzonymi przez PIP i ZUS
 • Dopuszczalne środki odwoławcze na wypadek niekorzystnego wyniku kontroli
 • Co będzie kontrolować ZUS i PIP w 2020

Dominika Szachniewicz, radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy w SDZLEGAL SCHINDHELM

16:10

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów uczestnikom

PRELEGENCI

Katarzyna Gospodarowicz

Radca prawny, LL.M. German and Polish Law, specjalista z zakresu prawa pracy, Partner w SDZLEGL SCHINDHELM

Katarzyna Gospodarowicz doradza spółkom polskim i zagranicznym w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w ujęciu krajowym i międzynarodowym, w tym europejskim. Celem doradztwa jest zapewniające nie tylko pełnego bezpieczeństwa prawnego, ale także osiągnięcie zamierzonych przez klientów celów biznesowych. Katarzyna Gospodarowicz reprezentuje również klientów w sporach sądowych głównie z zakresu prawa pracy przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju. Ponadto, Katarzyna Gospodarowicz jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa pracy, jak również prowadzi szkolenia z zakresu spraw pracowniczych adresowane, w zależności od potrzeb, do pracowników różnego szczebla oraz pracodawców.

Dominika Szachniewicz

Radca prawny, specjalista z zakresu prawa pracy w SDZLEGAL SCHINDHELM

Dominika Szachniewicz doradza spółkom polskim i zagranicznym w obszarze prawa pracy, jak również w kwestiach związanych z prawem procesowym i prawem umów handlowych. Jest członkiem zespołu prawa pracy w kancelarii SDZLEGAL SCHINDHELM. Dominika Szachniewicz skutecznie reprezentuje klientów w sprawach z zakresu prawa pracy, ma również liczne sukcesy w zakresie reprezentowania wiodących przedsiębiorstw w sprawach dotyczących prawa pracy. Dominika Szachniewicz jest również aktywnie wspiera klientów w zakresie kontroli oraz sporów z Państwową Inspekcją Pracy oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Iwona Wołkiewicz

Ekspert Prawa Pracy, Trener, Wykładowca

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner (Coca-Cola, Orange, GTS T-Mobile, MDDP, INFOR)Obecnie Wykładowca na Studiach Podyplomowych Kadry – Płace na UTH im. H. Chodkowskiej oraz trener na kursach i szkoleniach stacjonarnych i internetowych z zakresu prawa pracy oraz prelegent na licznych konferencjach. Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną, ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną. Zajęcia prowadzi metodami interaktywnymi, zachęcając słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w kursie.

Wojciech Zając

Radca prawny, Partner kierujący działem Prawa Pracy w SDZLEGAL SCHNIDHLEM

Wojciech Zając kieruje działem Prawa Pracy w Kancelarii. Zajmuje się przygotowywaniem regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. Wojciech Zając zajmuje się również sporządzaniem projektów umów o pracę, umów zawieranych z członkami zarządu oraz menadżerami, umów o zakazie konkurencji oraz przygotowywaniem innych dokumentów z zakresu prawa pracy. Wojciech Zając prowadzi również negocjacje ze związkami zawodowymi. Wspiera klientów w toku postępowań administracyjnych dotyczących naruszeń prawa pracy oraz w kwestiach związanych z odpowiedzialnością na gruncie prawa pracy.

PARTNER MERYTORYCZNY

Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy spółka komandytowa została zawiązana w 2002r. Pierwsze nasze biuro zostało otwarte we Wrocławiu, a od 2005 r. pracujemy także w naszym oddziale w Warszawie. Obecnie jesteśmy jedną z wiodących kancelarii prawnych na Dolnym Śląsku, co zawdzięczamy wszechstronności i najwyższemu standardowi oferowanych przez nas usług, a także umiejętności wykorzystania w działalności doradczej akademickich osiągnięć naszych prawników. W skład naszego zespołu wchodzą prawnicy polscy i niemieccy, w harmonijny sposób łączący swoje wieloletnie doświadczenie zdobyte w międzynarodowych kancelariach prawniczych z nowatorskim podejściem do stosowanych rozwiązań.

REJESTRACJA

WARSZTATY PŁATNE

1395 PLN

Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. (więcej informacji).

KROK 1: Dane firmy i zgłaszającego

1695 PLN

przy zgłoszeniu do 24.04.2020

przy zgłoszeniu od 25.04.2020

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Kierownik projektu

rafal.szary@infor.pl

+48 519 061 530

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

22 212 13 14

PATRONI MEDIALNI

ORGANIZATOR

PARTNER MERYTORYCZNY

Copyright © 2018 IDEORIA SP. Z O.O.