Raportowanie schematów podatkowych
(tzw. MDR)

WARSZTATY

PROGRAM
REJESTRACJA

zostało do wydarzenia

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Pl. Piłsudskiego 1, Warszawa

Siedziba Kancelarii Kochański i Partnerzy (budynek Metropolitan), 1 piętro

5 września 2019

POBIERZ BROSZURĘ

Szanowni Państwo,


Chcielibyśmy zaprosić Państwa na szkolenie, podczas którego omówimy rewolucyjne zmiany w prawie podatkowym, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. w zakresie raportowania schematów podatkowych (tzw. MDR).

• Nowe przepisy są bardzo obszerne: to 1 nowy rozdział Ordynacji podatkowej, 15 rozbudowanych artykułów i lista 24 tzw. „cech rozpoznawczych” i aż 102 strony Objaśnień

• Konsultacje przed publikacją Objaśnień trwały niecały miesiąc, a wprowadzenie przepisów nie było poprzedzone odpowiednią kampanią informacyjną ze strony Ministerstwa Finansów.

• W konsekwencji przedsiębiorcy wciąż częstokroć nie mają wiedzy w zakresie nałożonych na nich nowych obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych.


Do dnia 28 maja 2019 r. do Szefa KAS wpłynęło:

1058 raportów MDR 1, 315 raportów MDR 2, 281 raportów MDR 3 i 204 raporty MDR 4.

Nadano tylko 225 NSP – co daje tylko ok. 20% (licząc w stosunku do zgłoszeń MDR 1)

Odmowę nadania NSP wydano 3 razy.


Nowe przepisy nakładają na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki w zakresie informowania organów skarbowych o dokonywanych transakcjach (krajowych i transgranicznych), a których niewypełnienie w określonym terminie (30 dni) jest zagrożone karą grzywny nawet do wysokości 21,6 mln PLN.

Na spotkaniu omówimy rodzaje transakcji (schematów), które podlegają raportowaniu, sposób ich identyfikacji i raportowania, a także wyjaśnimy kto i kiedy ma obowiązek wdrożenia tzw. procedury wewnętrznej, oraz co grozi za nie wypełnienie nowych obowiązków.


Raportowanie schematów podatkowych (tzw. MDR)
• Nowe obowiązki przedsiębiorców (i osób fizycznych) w zakresie raportowania
• Sankcje za niewykonanie obowiązków
• Konieczność wdrożenia tzw. wewnętrznej procedury

PROGRAM

9:30- 10:00

Rejestracja Gości, poranna kawa

10:00 - 10:30


Omówienie definicji schematów podatkowych na przykładach transakcji - case study


10:30 - 11:00


Kto i kiedy jest obowiązany do raportowania? (kategorie podmiotów)


11:00 - 11:30


Kto powinien wdrożyć tzw. wewnętrzną procedurę?


11:30 - 11:45

Przerwa kawowa

11:45 - 12:30


Za jaki okres należy raportować transakcje – czy transakcje w 2018 r. również podlegają raportowaniu, czy tylko te transakcje które zostały zawarte w 2019 r.?

12:30 - 13:15

Co grozi za niewypełnienie obowiązków w zakresie:

a) raportowania schematów podatkowych

b) wdrożenia „procedury wewnętrznej”.


13:15 - 14:00

Przerwa na lunch14:00 - 14:45

Jak raportować? (przykład wypełnienia raportu za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Finansów)


14:45 - 15:00

Dyskusja i podsumowanie spotkania


15:00

Zakończenie warsztatów

PRELEGENCI

Agata Dziwisz

Adwokat, Partner, Szef Praktyki Prawa Podatkowego

Dr Andrzej Malec

Doradca podatkowy, Certyfikowany księgowy, Partner. Szef Praktyki Ekonomicznych Zagadnień Prawa. Ekspert ds. podatków oraz niestandardowych problemów prawnych Business Centre Club

Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym w zakresie prawa podatkowego obejmującego m.in. podatek od towarów i usług, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych (ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa w ramach transakcji międzynarodowych), czy też podatek od nieruchomości. Obejmuje to sprawy z zakresu tax compliance, planowania podatkowego, realizowania oraz nadzorowania audytów podatkowych, czy też wdrażania ulg podatkowych (takich jak ulga na działalność badawczo-rozwojową). Doradzała podatkowo w szeregu transakcji na rynku nieruchomościowym oraz finansowym. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obsługi dużych podmiotów gospodarczych z branży telekomunikacyjnej, energetycznej oraz deweloperskiej. Ponadto posiada bogate doświadczenie w reprezentacji klientów w toku sporów podatkowych, w tym w ramach kontroli oraz postępowań podatkowych, a także w toku sporów sądowych oraz sądowo-administracyjnych. Przygotowuje i realizuje strategie procesowe. Przed dołączeniem do K&P Agata Dziwisz była przez 8 lat związana z kancelarią GWW Tax.

Doradza głównie w zakresie zagadnień prawnych wymagających specjalnej kompetencji ekonomicznej. Obejmuje to sprawy z zakresu prawa podatkowego i bilansowego (zarówno PSR, jak i MSR), fuzji i przejęć, restrukturyzacji, wyboru efektywnej podatkowo struktury prowadzenia działalności, inwestowania i przeprowadzania transakcji, kwestie związane z odszkodowaniami w obrocie gospodarczym (związek przyczynowy, wycena szkody) i inne. Pomaga też w zakresie planowania strategii procesowych. Zajmuje się również problematyką cen transferowych oraz analizą podatkową niestandardowych umów gospodarczych. Doradzał, między innymi, Klientom z sektora mediów, produktów szybko zbywalnych (FMCG), sektora farmaceutycznego, sektora motoryzacyjnego, budowlanego i finansowego. Przed dołączeniem do zespołu K&P był m.in. członkiem zarządu, dyrektorem ds. finansowych i prawnych dużego holdingu z branży FMCG. Zasiada w radach nadzorczych kilku spółek. Pracę zawodową łączy z pracą naukową. Był m.in. rektorem jednej z uczelni niepublicznych.

Dr Izabela Andrzejewska-Czernek

Radca prawny, Starszy Prawnik

Tomasz Wisiecki

Adwokat, Doradca Podatkowy,

Starszy Prawnik

Izabela Andrzejewska-Czernek ma bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym na rzecz podmiotów instytucjonalnych i osób fizycznych, w tym w reprezentacji podatników w sporach podatkowych przed organami administracji podatkowej i przed sądami administracyjnymi. Wspierała klientów z branż: telekomunikacyjnej, FCMG, motoryzacyjnej i deweloperskiej. Opiniowała liczne projekty aktów prawnych o zasadniczym znaczeniu dla polskiego systemu podatkowego. Współpracowała przy tworzeniu raportów prawnoporównawczych wymagających analiz określonych rozwiązań podatkowych w różnych jurysdykcjach. Jest ekspertem w zakresie badań nad orzecznictwem TSUE. Zawodowe szlify zdobywała głównie w Dziale Doradztwa Podatkowego spółki Ernst & Young (EY) oraz w kancelarii GWW oraz w ZIMNY Doradcy Podatkowi. Wspierała merytorycznie zespoły prawników działające w ramach kancelarii, a także koordynowała merytorycznie współpracę całego zespołu z mediami. Wykładała prawo podatkowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez 8 lat była opiekunem założonego przez siebie koła naukowego. Prowadziła lub przygotowywała liczne szkolenia dla Klientów. Jest jednym z autorów haseł w Wielkiej Encyklopedii Prawa, w części „Prawo podatkowe”. Jest także autorką lub współautorką niemal 10 publikacji książkowych. Swoją opinię na tematy z zakresu prawa podatkowego prezentuje często na łamach prasy codziennej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym, w tym w reprezentowaniu klientów przed organami podatkowymi i administracyjnymi. Zapewnia aktywne wsparcie w trakcie kontroli i sporów podatkowych, w tym również w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej oraz w reprezentacji klientów w sądach administracyjnych. Doradzał podatkowo w szeregu transakcji na rynku kapitałowym i nieruchomościowym. Prowadził liczne projekty z zakresu restrukturyzacji oraz optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem zarówno polskich, jak i międzynarodowych rozwiązań. Ponadto Tomasz posiada doświadczenie w branży kolejowej, finansowej oraz FMCG, gdzie wspiera klientów w trakcie kontroli skarbowych, sądowych postępowań w zakresie prawa podatkowego, spraw karnych skarbowych i w odzyskiwaniu nadpłat podatku.

REJESTRACJA

WARSZTATY PŁATNE

895 PLN

przy zgłoszeniu uczestnictwa do 9 sierpnia 2019

1195 PLN

przy zgłoszeniu uczestnictwa od 10 sierpnia 2019

Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. (więcej informacji).

KROK 1: Dane firmy i zgłaszającego

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Aneta Olczak

Kierownik projektu

aneta.olczak@infor.pl

+48 510 024 780

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

22 212 13 14

ORGANIZATOR

PARTNER MERYTORYCZNY:

PATRONI MEDIALNI

Copyright © 2018 IDEORIA SP. Z O.O.