Prawo pracy dla menedżerów

WARSZTATY

Praktyczne wykorzystanie prawa pracy po nowelizacji

PROGRAM
REJESTRACJA

zostało do wydarzenia

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Warszawa

Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51

19 września 2019

POBIERZ BROSZURĘ

Menedżerze,

 • zarządzasz zespołem ludzi?
 • bierzesz udział w rekrutacji do swojego zespołu?
 • rozliczasz czas pracy podległego zespołu?
 • bierzesz udział w motywowaniu i premiowaniu?
 • dyscyplinujesz i rozwiązujesz spory?
 • ustalasz harmonogram pracy?

Adresaci warsztatów

Jeżeli na większość pytań odpowiedź brzmi „Tak”, te warsztaty stworzyliśmy z myślą o Tobie. Jako menedżer zarządzający nawet niewielkim zespołem musisz znać prawo pracy. Z myślą o Tobie przygotowaliśmy unikalne warsztaty z zakresu prawa pracy przedstawione tak, by zdobyć konieczną wiedzę, jednocześnie nie ucząc się przepisów kodeksu pracy.


Podczas intensywnego dnia warsztatowego uzyskasz odpowiedzi na najbardziej nurtujące problemy, otrzymasz wsparcie, by skuteczniej zarządzać zespołem jednocześnie nie narażając się na łamanie przepisów, zdobędziesz wiedzę konieczną do efektywnego zarządzania i komunikacji z działem kadr.


Warsztaty z zakresu prawa pracy dla menedżerów to pozycja obowiązkowa w planie szkoleń każdego menedżera!


Zapraszam,


Rafał Szary

Project Manager

Szkolenie kierowane jest do kadry kierowniczej każdego szczebla, bardziej i mniej doświadczonej, pracującej zarówno w korporacjach jak i w małych i średnich firmach.

Korzyści dla uczestników

 • Poznanie uregulowań prawnych dotyczących prawa pracy i umiejętność zastosowania ich w praktyce
 • Poszerzenie wiedzy o aktualne orzecznictwo sądowe, interpretacje organów kontroli i praktykę
 • Umiejętność wykorzystania znajomości prawa pracy w zarządzaniu podległym personelem

PROGRAM

DZIEŃ I

19 września 2019 (czwartek)

8:30 - 9:00

Rejestracja uczestników

Witamy podczas warsztatów. Zapraszamy do rejestracji, a następnie na chwilę relaksu przy kawie!

9:00 - 12:00

Prawo pracy dla menedżerów - część 1

 • Pytania do kandydata pracodawcy w rozmowie kwalifikacyjnej – celowość pytań a dopuszczalność w świetle obostrzeń antydyskryminacyjnych i ochrony danych osobowych
 • Kontrolowanie ważności badań lekarskich – zakaz dopuszczania do pracy bez ważnych badań
 • Zabezpieczenie warunków pracy związanych z BHP
 • Wydanie umowy o pracę na czas tj. przed przystąpieniem do pracy – rodzaje umów o pracę
 • Zmiana warunków umowy o pracę, porozumienie zmieniające, wypowiedzenie zmieniające, oddelegowanie pracownika do innej pracy
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi, otwarty katalog
 • Monitoring miejsca pracy i sprzętu służbowego pracownika

Obowiązki Kierowników związane z zatrudnieniem pracowników

Ustalanie i udzielanie urlopów wypoczynkowych i innych zwolnień od pracy

 • Udzielanie urlopów wypoczynkowych – prawo do urlopu, wymiar urlopu, do kiedy urlop powinien być udzielony
 • Plany urlopów – obowiązek kierownika ustalenia planu urlopu z pracownikami
 • Przesunięcie urlopu, przerwanie urlopu, odwołanie z urlopu
 • Jednostronne udzielenie urlopu wypoczynkowego przez pracodawcę - przypadki
 • Urlop na żądanie – kiedy możemy odmówić udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie
 • Inne zwolnienia od pracy i zasady ich udzielania
 • Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy i ojcowski – zasady ich udzielania

12:00 - 13:00

Przerwa na lunch

13:00 - 16:00

Prawo pracy dla menedżerów - część 2

 • Rodzaje kar
 • Terminy, jakie należy zachować przy udzielaniu kary nagany lub upomnienia
 • Procedura udzielania kar

Dyscyplinowania pracowników

Rozwiązywanie umów o pracę

 • Sposoby rozwiązywania umów o pracę
 • Kiedy wypowiedzieć umowę o pracę a kiedy zastosować zwolnienie dyscyplinarne
 • Kwalifikowanie przyczyn do wyboru sposoby rozwiązania umowy o pracę
 • Procedura wręczania rozwiązania umowy o pracę
 • Zwolnienie ze świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
 • Przykłady orzeczeń SN – związanych z rozwiązywaniem umów o pracę

Rozliczanie czasu pracy

 • Potwierdzanie obecności w pracy przez pracowników
 • Podstawowe pojęcia czasu pracy: norma czasu pracy, wymiar czasu pracy, okres rozliczeniowy, tydzień pracowniczy, doba pracownicza, odpoczynek dobowy i tygodniowy
 • Przerwy w pracy wliczane do czasu pracy i niewliczane do czasu pracy
 • Dyscyplina czasu pracy – jak rozliczyć spóźnienia pracowników
 • Systemy czasu pracy – podstawowy i równoważny w ruchomym czasie pracy
 • Obowiązki kierownika przy rozliczaniu czasu pracy - przygotowywanie harmonogramów dla równoważnego systemu czasu pracy, pracy zmianowej, niepełnoetatowców, rozliczanie ewidencji czasu pracy
 • Zasady zlecania godzin nadliczbowych
 • Zasady rozliczania godzin nadliczbowych – dodatek do wynagrodzenia (100% i 50%), odbiór dnia wolnego, odbiór czasu wolnego
 • Szczególne przypadki zakazu pracy w nadgodzinach
 • Czas pracy a polecenie wyjazdu służbowego
 • Zwolnienia z pracy na załatwienie spraw prywatnych i odpracowanie tego czasu

W ramach poszczególnych bloków tematycznych zostaną omówione wprowadzone (styczeń/maj 2019) oraz planowane (wrzesień 2019) zmiany w prawie pracy.

16:00

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

PRELEGENT

Iwona Wołkiewicz

Ekspert Prawa Pracy, Trener, Wykładowca

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych. Obecnie jako wykładowca współpracuje z firmą Infor, Cedoz oraz Uczelnią Techniczno -Handlową im. H. Chodkowskiej. Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną, ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną. Zajęcia prowadzi metodami interaktywnymi, zachęcając słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w kursie.

REJESTRACJA

KONFERENCJA PŁATNA

895 PLN

Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. (więcej informacji).

KROK 1: Dane firmy i zgłaszającego

1295 PLN

przy zgłoszeniu do 23.08.2019

przy zgłoszeniu od 24.08.2019

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Kierownik projektu

rafal.szary@infor.pl

+48 519 061 530

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

22 212 13 14

PATRONI MEDIALNI

ORGANIZATOR

Copyright © 2018 IDEORIA SP. Z O.O.