Prawo Pracy 2021

WARSZTATY ONLINE

Najnowsze zmiany w przepisach i praktyczne rozwiązania

PROGRAM
REJESTRACJA

zostało do wydarzenia

Dni
Godzin
Minut
Sekund

WARSZTATY ONLINE

24 lutego 2021

POBIERZ BROSZURĘ

Rok 2021 przynosi wiele zmian w kodeksie pracy i przepisach prawa pracy. Na obecną sytuacje i wprowadzone zmiany ma praca zdalna, poniekąd wymuszona przez koronawirusa. Mamy jednak świadomość, ze wiele zmian pozostanie wprowadzonych w organizacjach na stałe, nawet po okresie pandemii.


Kluczowe dla wszystkich Państwa jest więc zapoznanie się nie tylko z nowymi regulacjami, ale również umiejętne ich stosowanie w organizacji. Poza wiedzą teoretyczną, bardzo przydatne są praktyczne przykłady i rozwiązania. Wiedza ta jest konieczna nie tylko dla właściwego prowadzenia dokumentacji kadrowej, ale również dla prawidłowego funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, bez względu na jego wielkość.


Zapraszam Państwa do udziału w warsztatach „Prawo Pracy 2021”, podczas których szczegółowo omówimy wszystkie te zmiany. Zdobędą Państwo nie tylko najbardziej aktualną wiedzę, ale również praktyczne rozwiązania, które będą mogli Państwo wykorzystać w swojej organizacji.Do zobaczenia podczas warsztatów!


Rafał Szary

Project Manager


Cel warsztatów

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z najnowszymi regulacjami związanymi z prawem pracy w roku 2021, przedstawienie praktycznych informacji na temat zastosowania wprowadzonych zmian w praktyce, usystematyzowanie wiedzy związanej z obecnymi regulacjami, które mogą mieć wpływ na zarządzanie i prowadzenie firmy w 2021 roku.


Kto powinien wziąć udział w warsztatach: pracownicy działów HR, kadr, płac, pracownicy działów księgowości, pracodawcy, osoby reprezentujące pracodawcę, jednostki prywatne jak i publiczne.

PROGRAM

24 lutego 2021 (środa)

9:00

Rozpoczęcie warsztatów

Witamy podczas warsztatów.

9:00 - 15:30

Zmiany w prawie pracy w roku 2021

 • zmiana stawki godzinowej
 • minimalne wynagrodzenie za pracę w 2021 r. i jego wpływ na rozliczenia z zakresu płac
 • lista płac w 2021 roku- jak rozliczać wynagrodzenie pracowników i zleceniobiorców
 • dodatki za pracę w nocy w 2021 roku

1. Zmiany w zakresie wynagrodzeń w 2021 roku

2. Nowy współczynnik ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w 2021 roku

 • obliczenie współczynnika w roku 2021 dla zatrudnionych pracowników
 • dni wolne od pracy
 • wyliczenie urlopu

3. Nowy katalog kar i wykroczeń w Kodeksie Pracy, czyli kary za zatrudnienie „na czarno”

 • zmiana w zakresie art. 281 oraz 282 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 917, z późn. zm.)

4. Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek ZUS w 2021 r.

5. Jak w 2021 r. obliczać wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

6. Kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.

7. Potrącenia z umowy zlecenia w 2021 r. – jak ich dokonywać?

8. Wprowadzenie obowiązku raportowania do ZUS umów o dzieło

9. Zmiana warunków zatrudnienia- aktualne problemy oraz sposoby ich rozwiązania, propozycja optymalnych rozwiązań dla pracodawców

10. Koronawirus (COVID-19), a obowiązki pracodawcy

 • stosowanie zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy przez pracodawców, czyli jak wykonać nałożone przez ustawodawcę nakazy i zakazy
 • przekazywanie informacji o kwarantannie
 • test na COVID-19 finansowany przez pracodawcę, a PIT?

11. Ułatwienia w zakresie wydawania zaświadczeń A1

12. Problemy pracy zdalnej i jak sobie z nimi radzić

 • telepraca
 • praca zdalna inna niż telepraca
 • praca zdalna na podstawie przepisów ustawy COVID-19
 • proponowane/planowane zmiany w zakresie regulacji pracy zdalnej

13. Restrukturyzacja w firmie, likwidacja stanowisk, zmniejszenie stanu zatrudnienia- jak tego dokonać zgodnie z prawem i jak przedstawić pracownikom

14. Zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, w tym zasiłku macierzyńskiego

Przerwa na lunch

W trakcie warsztatów zaprosimy Państwa na przerwę lunch i dwie przerwy kawowe.

15:30

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów uczestnikom

PRELEGENCI

dr Paulina Sołtys

radca prawny, ekspert prawa pracy

Doktor nauk prawnych z dziedziny prawo pracy, radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Specjalistka w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Posiada bogate doświadczenie procesowe związane z reprezentowaniem klientów przed sądami pracy. Doradza w sprawach związanych z redukcją zatrudnienia, negocjacji z pracownikami i przedstawicielami pracowników. Zajmuje się przygotowywaniem dokumentacji związanej ze zwolnieniami indywidualnymi i grupowymi. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz innych aktów wewnątrzzakładowych, a także ich weryfikacją. W swej wieloletniej praktyce posiada również doświadczenie z zakresu prawa cywilnego, zdobyte w toku bieżącej obsługi prawnej spółek prawa handlowego (budowlanych, deweloperskich, IT) oraz grup kapitałowych, uzyskując cenne doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentów korporacyjnych, a także sporządzania i opiniowania umów. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, w szczególności dotyczące delegacji krajowych i zagranicznych oraz zatrudniania cudzoziemców w Polsce, a także na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. Ekspert Infor PL, autorka wielu publikacji z zakresu prawa pracy.

REJESTRACJA

WARSZTATY PŁATNE

595 PLN netto

Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu: regulamin
Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. (więcej informacji).

KROK 1: Dane firmy i zgłaszającego

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Menedżer Projektów

rafal.szary@infor.pl

+48 519 061 530

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

22 212 13 14

PATRONI MEDIALNI

ORGANIZATOR

Copyright © 2020 Infor.pl SA