Ochrona Danych Osobowych
w Rekrutacji i Zatrudnieniu

WARSZTATY

PROGRAM
REJESTRACJA

zostało do wydarzenia

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Golden Floor Tower

ul.Chłodna 51, Warszawa

10 kwietnia 2019

Szanowni Państwo,

Wykonywanie zadań przez pracowników działów HR wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie. Szkolenie ma na celu zapoznanie osób odpowiedzialnych za procesy kadrowe u pracodawcy z nowymi wymogami prawnymi w zakresie przetwarzania danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu wynikającymi z nowych przepisów o ochronie danych osobowych.


25 lutego 2019 r. Sejm uchwalił przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, które wprowadzają kolejne zmiany w prawie pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu.


Nowe przepisy prawa pracy wprowadzają szereg zmian związanych z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i kandydatów, dotyczących w szczególności:

✓ zakresu danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od osób ubiegających się o zatrudnienie oraz pracowników,

✓ dopuszczalności przetwarzania danych za zgodą pracownika,

✓ dopuszczalności przetwarzania danych wrażliwych pracownika, jak również danych dotyczących karalności,


POBIERZ BROSZURĘ

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów HR, w tym kierowników, dyrektorów
i managerów działów HR, którzy odpowiadają w szczególności za:

 • publikację ogłoszeń o pracę,
 • gromadzenie danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie,
 • przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych lub innych umów na podstawie których świadczona jest praca na rzecz pracodawcy,
 • selekcję kandydatów,
 • współpracę z agencjami rekrutacyjnymi, podmiotami świadczącymi usługi kadrowo – płacowe, szkoleniowe i innymi podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz pracodawcy,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • przeprowadzanie oceny pracowników,
 • opracowywanie polityki kadrowej i innych wewnętrznych dokumentów dotyczących obszaru HR,
 • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników,

  a także do członków zarządu i kadry kierowniczej uczestniczącej w procesach HR, konsultantów ds. HR, pracowników agencji pracy tymczasowej, rekruterów.

PROGRAM

9:00 - 9:30

Rejestracja Gości, poranna kawa

9:30 - 11:00

Sesja I

Wprowadzenie do ochrony danych
w rekrutacji i zatrudnieniu

 • Obowiązki pracodawcy jako administratora danych związane z realizacją zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie
 • Podstawy dopuszczalności przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnych kategorii danych osobowych,
 • Przetwarzanie danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa,
 • Jak zmiany w krajowych przepisach prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie wpłyną na obowiązki pracodawcy?

11:00 - 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 13:00

Sesja II
REKRUTACJA

 • Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie na gruncie RODO i przepisów prawa pracy?
 • Jakie dane osobowe można przetwarzać bez zgody kandydata?
 • Publikacja ogłoszeń o pracę w portalach rekrutacyjnych –jak zapewnić, aby zbieranie danych było zgodne z prawem?
 • Czy można żądać od kandydata przedstawienia zaświadczenia
  o niekaralności?
 • Klauzule informacyjne i klauzule zgody w procesie rekrutacji –jak przygotować klauzulę zgodną z RODO i przepisami prawa pracy? (Warsztat)
 • Jaki jest dopuszczalny okres przechowywania danych osobowych w procesie rekrutacji?
 • Jak przechowywać dane osobowe kandydatów?
 • Kto powinien mieć dostęp do danych osobowych kandydatów?
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi rekrutacyjne –czy należy zawierać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych? Jak sprawdzić, czy umowa powierzenia zaproponowana przez kontrahenta spełnia wymogi RODO? (Warsztat)

13:00 - 13:30

Przerwa na lunch

13:30 - 15:00

Sesja III
ZATRUDNIENIE

 • Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych pracowników?
 • Jakie dane osobowe można przetwarzać bez zgody pracownika?
 • Jakie dane osobowe można przetwarzać za zgodą pracownika?
 • Jak długo należy przechowywać dane osobowe pracowników?
 • Jakie informacje należy przechowywać w aktach osobowych pracowników?
 • Klauzule informacyjne i klauzule zgody w procesie zatrudnienia –jak przygotować klauzulę zgodną z RODO i przepisami prawa pracy? (Warsztat)
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi na rzecz pracodawcy (podmioty świadczące usługi kadrowo –płacowe, szkoleniowe, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, itp.) – czy należy zawierać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych? Jak sprawdzić, czy umowa powierzenia zaproponowana przez kontrahenta spełnia wymogi RODO? (Warsztat)

15:00 - 16:00

Sesja IV
Prawa osób, których dane dotyczą, przysługujące
w procesie rekrutacji i zatrudnienia

 • Jak postępować, gdy pracownik zwróci się z wnioskiem o realizację prawa do:
  a) dostępu do danych osobowych oraz o dostarczenie kopii danych,
  b) sprostowania danych,
  c) usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”),
  d) ograniczenia przetwarzania danych,
  e) przeniesienia danych,
  f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych?
 • W jakim terminie należy zrealizować wniosek?
 • Podróż służbowa, w szczególności w przypadku pracowników mobilnych.
 • W jaki sposób należy zrealizować wniosek?
 • Czy można odmówić

16:00

Zakończenie warsztatów

PRELEGENCI

Paweł Gruszecki

Radca Prawny | Starszy Partner Szef Praktyki TMT i Ochrona Własności Intelektualnej |Ochrona Danych Osobowych i Cyberbezpieczeństwo

Karolina Kulikowska

Prawnik |TMT i Ochrona Własności Intelektualnej | Ochrona Danych Osobowych i Cyberbezpieczeństwo

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie wykonywania skomplikowanych projektów wymagających wiedzy z zakresu prawa IT, ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa, prawa autorskiego, prawa mediów oraz prawa telekomunikacyjnego. Kierował ponad 40 projektami mającymi na celu dostosowanie organizacji przedsiębiorców do wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Powyższe dotyczyło podmiotów z branży e-commerce, medialnej, produkcyjnej, motoryzacyjnej, energetycznej, budowlanej i innych. Ponadto kieruje usługami bieżącego wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych. Kieruje projektami dostosowania operatorów usług kluczowych, w tym w szczególności podmiotów działających na rynku energetycznym, do wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UKSC).W latach 2007-2014 zatrudniony w departamencie TMT (Telekomunikacja, Media, Technologie) w jednej z renomowanych polskich kancelarii, w ramach którego był odpowiedzialny za obsługę dostawców usług internetowych (w tym operatora najpopularniejszej wyszukiwarki na świecie oraz operatorów największych serwisów internetowych w Polsce), a także operatorów telekomunikacyjnych (w tym największego operatora telefonii stacjonarnej w Polsce i polskich operatorów telefonii ruchomej). W latach 2010-2014 Ekspert Związku Pracodawców Branży Internetowej Internet Advertising Bureau Polska (IAB Polska) m.in. w trakcie prac legislacyjnych w zakresie implementacji Dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, Dyrektywy oprawach konsumentów oraz nowelizacji Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dodatkowo posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju (start-up), które wprowadzają na rynek rozwiązania z zakresu Internetu rzeczy (ang. Internet of things), zapewniania bezpieczeństwa sieci, tworzenia zaawansowanych produktów cyfrowych (agencje digital), oprogramowania (softwarehouse), e-sportu, chmury obliczeniowej czy brokeringu baz danych. Wykładowca na prowadzonych przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ Międzywydziałowych Studiach podyplomowych pt. „Społeczeństwo Informacyjne. Inteligentne Miasto.” (2009-2012), prowadzonych przez Wyższą Szkołę Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie Studiach podyplomowych pt. „E-marketing” (2011-2014) oraz organizowanych we współpracy z Universita degli Studi di Bari (UNIBA) Studiach podyplomowych pt. „European master in Social Media & Web Marketing” (2014), a także organizowanych przez Uczelnię Koźmińskiego w Warszawie studiach podyplomowych pt. „Marketing Internetowy” (od 2013) i prowadzonych przez Collegium Civitas studiach dla pisarzy (2014). Autor lub współautor wielu publikacji oraz szkoleń dotyczących prawa nowych technologii.

Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, w szczególności w zakresie przetwarzania danych osobowych w rekrutacji i zatrudnieniu, a także w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, ochrony informacji oraz prawa własności intelektualnej i nowych technologii. Posiada bogate doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów zgodności z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Brała udział w ponad 50 projektach dostosowawczych do wymogów RODO podmiotów z branży ubezpieczeniowej, farmaceutycznej, e-commerce, medialnej, produkcyjnej, motoryzacyjnej, energetycznej, budowlanej i innych. Świadczy na rzecz klientów ZP usługi bieżącego wsparcia w zakresie ochrony danych osobowych. Uczestniczy w projektach dostosowania operatorów usług kluczowych, w tym w szczególności podmiotów działających na rynku energetycznym, do wymogów ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (UKSC).Autorka publikacji naukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prawa własności intelektualnej, w tym współautorka monografii RODO. Ochrona danych osobowych w zatrudnieniu ze wzorami oraz prelegentka na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych dotyczących obszaru ochrony danych osobowych, nowych technologii i własności intelektualnej. Laureatka stypendium ministra za wybitne osiągnięcia naukowe

REJESTRACJA

WARSZTATY PŁATNE

995 PLN

przy zgłoszeniu uczestnictwa do 29 marca 2019

1295 PLN

przy zgłoszeniu uczestnictwa od 30 marca 2019

Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. (więcej informacji).

KROK 1: Dane firmy i zgłaszającego

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Aneta Olczak

Kierownik projektu

aneta.olczak@infor.pl

+48 510 024 780

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

22 212 13 14

ORGANIZATOR

PARTNER MERYTORYCZNY:

PATRONI MEDIALNI

Copyright © 2018 IDEORIA SP. Z O.O.