Nowelizacja KPC i jej wpływ na usprawnienie postępowania cywilnego

WARSZTATY

Praktyczne warsztaty dla przedsiębiorców

PROGRAM
REJESTRACJA

zostało do wydarzenia

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Warszawa

27 lutego 2020

POBIERZ BROSZURĘ


Dla przedsiębiorców kluczowe znaczenie może mieć fakt, że nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego przywróciła odrębne postępowanie gospodarcze, które ma sformalizowany charakter, jednak jego celem jest szybsze rozpoznawanie spraw w sądzie.


Zmianie uległo prawie 300 artykułów, co stanowi prawie 20% Kodeksu! Doskonała znajomość tych zmian jest zatem konieczna, by Państwa firma przygotowała się na nowe przepisy. Zapraszamy Państwa na szkolenie "Nowelizacja KPC i jej wpływ na usprawnienie postępowania", które odbędzie się 27 lutego 2020 r. Przedstawimy Państwu wszystkie zmiany w sposób niezwykle praktyczny, ale również zapewnimy przestrzeń na pytania i dyskusje!

Szanowni Państwo,


każdy przedsiębiorca może zostać zmuszony do wzięcia udziału w postępowaniu sądowym, czy to po stronie powoda, czy też pozwanego. Ważne jest więc, aby w skuteczny sposób mógł dochodzić swoich roszczeń. W tym celu kluczowa jest znajomość procedury cywilnej, która ułatwi realizację praw strony przed sądem.


W dniu 07.11.2019 r. weszła w życie istotna zmiana Kodeksu postępowania cywilnego. Nowelizacja ta, ze względu na swoją obszerność i zakres, ma ogromne znaczenie dla przebiegu postępowania cywilnego. Wprowadza ona szereg rewolucyjnych rozwiązań, m.in.:

 • posiedzenia organizacyjne, na których będą tworzone plany rozprawy,
 • regulacje ograniczające możliwość wnoszenia zarzutów potrącenia,
 • mechanizmy zapobiegające nadużyciom prawa procesowego,
 • zmiany dotyczące gromadzenia materiału dowodowego,
 • zmiany w zakresie doręczeń pism procesowych i sądowych,
 • zmiany w zakresie wysokości opłat od pism procesowych.

Piotr Grabowski

radca prawny

wspólnik zarządzający Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.


Rafał Szary

Project Manager

Ideoria Sp. z o.o.

Do udziału zapraszamy przede wszystkim:

 • Dyrektorów i Managerów Działów Prawnych
 • Radców Prawnych pracujących w przedsiębiorstwach
 • Dyrektorów i Managerów Działów Ryzyka
 • Dyrektorów i Managerów Działów Compliance
 • Właścicieli przedsiębiorstw

PROGRAM

27 lutego 2020 (czwartek)

9:00 - 9:30

Rejestracja uczestników

Witamy podczas warsztatów. Zapraszamy do rejestracji.

9:30 - 11:15

Nowelizacja KPC - Blok I

 • Ogólne założenia i cele nowelizacji k.p.c.
 • Instytucja nadużycia prawa procesowego (przykłady nadużycia oraz skutki)
 • Zmiany w zakresie właściwości sądu
 • Zmiany w zakresie doręczeń
 • Instytucja oddalenia oczywiście bezzasadnego powództwa na posiedzeniu niejawnym (art. 1911 KPC)
 • Regulacja procesowego zarzutu potrącenia (art. 2031 KPC).

11:15 - 11:35

Przerwa kawowa

11:35 - 13:20

Nowelizacja KPC - Blok II

 • Instytucja posiedzenia przygotowawczego i jej skutki dla stron procesu, charakter i funkcje dokumentu w postaci planu rozprawy
 • Zmiany w postępowaniu dowodowym
 • Możliwość nagrywania dźwięku z rozprawy
 • Zmiany co do podstaw wydania wyroku zaocznego, w tym możliwość wydania wyroku zaocznego na posiedzeniu niejawnym
 • Nowe zasady co do sporządzania uzasadnień wyroków i postanowień, w tym wprowadzenie opłaty od uzasadnienia

13:20 - 14:05

Przerwa na lunch

14:05 - 15:50

Nowelizacja KPC - Blok III

 • Zmiany dotyczące rozpoznawania zażalenia i apelacji
 • Postępowanie w sprawach gospodarczych, w tym omówienie definicji sprawy gospodarczej, zagadnienie umowy dowodowej i jej skutków
 • Zmiany w innych postępowaniach odrębnych, w tym w postępowaniu nakazowym i elektronicznym postępowaniu upominawczym
 • Zmiany dotyczące kosztów
 • Przepisy przejściowe

15:50 - 16:20

Sesja pytań i odpowiedzi. Podsumowanie

Zapraszamy do zadawania pytań oraz do dyskujsji!

16:20

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów uczestnikom

PRELEGENCI

Katarzyna Ulma- Raszkowska

Adwokat, Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w prawie bankowym, w tym sprawach tzw. kredytów frankowych. Przez ostatnie trzy lata świadczyła usługi na rzecz banku, zgłębiając prawne aspekty bankowości. Przez wiele lat prowadziła obsługę spółek prawa handlowego w tym doradzała w procesach zakładania, przekształceń i likwidacji spółek. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa kontraktów, praw autorskich, jak również prawa reklamy. Szkoliła osoby z branży reklamowej w zakresie prawnych aspektów akcji promocyjnych oraz ochrony konsumentów na rynku reklamowym oraz w zakresie prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych. Prowadziła również szkolenia i spotkania doradcze z zakresu Kodeksu Postępowania Cywilnego. Reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi oraz organami administracji. Ponadto występowała jako obrońca, jak również oskarżyciel posiłkowy w sprawach karnych, na każdym etapie postępowania. W pracy zwraca szczególną uwagę na rzetelność i transparentność podejmowanych działań, jak również na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań spełniających potrzeby klientów.

PARTNER MERYTORYCZNY

Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców sp.k. jest butikową kancelarią. Nasze wieloletnie doświadczenie wykorzystujemy w ciekawych projektach, a naszą wiedzę przekazujemy kolejnemu pokoleniu prawników, dzieląc się wiedzą zarówno w zespole, jak i podczas realizowanych szkoleń i spotkań doradczych.Dbamy o zachowanie najwyższych standardów usług prawnych. Naszym priorytetem jest udzielanie praktycznych i skutecznych porad prawnych. Liczy się dla nas przede wszystkim dobro klienta i osiągnięcie jasno zdefiniowanych celów. Dostarczamy skuteczne rozwiązania. Doradzamy zarówno spółkom jak i ich właścicielom. Praktyka kancelarii obejmuje wszystkie obszary prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek, prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego, prawa bankowego i finansowego, prawa nieruchomości i inwestycji, prawa własności intelektualnej. Nasi prawnicy uczestniczą regularnie w rozwiązywaniu sporów przed sądami i organami. Współpracujemy z doświadczonymi doradcami podatkowymi i finansowymi po to, by świadczone przez nas usługi odpowiadały oczekiwaniom stawianym przez współczesnego klienta.Wyróżnia nas doświadczenie, wiedza merytoryczna i rozumienie potrzeb biznesowych klienta. Zespół Kancelarii skupia unikalne doświadczenie i kompetencje, dzięki którym dostarczamy klientom trafione rozwiązania.

REJESTRACJA

WARSZTATY PŁATNE

995 PLN

Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. (więcej informacji).

KROK 1: Dane firmy i zgłaszającego

1295 PLN

przy zgłoszeniu do 31.01.2020

przy zgłoszeniu od 01.02.2020

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Kierownik projektu

rafal.szary@infor.pl

+48 519 061 530

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

22 212 13 14

PATRONI MEDIALNI

ORGANIZATOR

PARTNER MERYTORYCZNY

Copyright © 2018 IDEORIA SP. Z O.O.