Legalizacja Pracy Cudzoziemców

WARSZTATY

Praktyczne warsztaty

PROGRAM
REJESTRACJA

zostało do wydarzenia

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Centrum Konferencyjne Golden Floor, ul. Chłodna 51, Warszawa

10 września 2020

POBIERZ BROSZURĘ

Szanowni Państwo,


Aktualna sytuacja na rynku pracy stoi na przeszkodzie w bieżącej działalności i dalszym rozwoju firm. Niedobór pracowników, stał się istotnym ograniczeniem w działalności gospodarczej, której znaczenie wzrosło w największym stopniu w ostatnich latach.


W budownictwie czy transporcie ponad 40 proc. firm zgłasza ten czynnik jako barierę w prowadzeniu bieżącej działalności. Niedobory na rynku pracy łagodzone są w pewien sposób przez imigrację napływającą do Polski. Spośród obcokrajowców najwięcej pracowników jest z Ukrainy oraz Białorusi. Jednak popyt na pracowników z zagranicy będzie rósł, a kurczące się zasoby kadrowe wśród pracowników z Ukrainy oraz ich rosnące żądania płacowe będą w coraz większym stopniu skłaniać polskie przedsiębiorstwa do przyjmowania siły roboczej także z dalszych krajów.


Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca.


Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady, dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie.


Serdecznie zapraszamy do udzialu


Tomasz Rogala

radca prawny, starszy prawnik, szef zespołu global mobility&immigration

PCS Paruch Chruściel Schiffter


Aneta Olczak

Project Manager

Infor PL

PROGRAM

10 września 2020

9:00 - 9:30

Rejestracja uczestników

Witamy podczas warsztatów. Zapraszamy do rejestracji.

9:30 - 11:00

Definicja pracy – praca wymagająca zezwolenia na pracę i praca niewymagająca zezwolenia, w szczególności:

 • jakie aktywności zawodowe wymagają zezwolenia na pracę
 • którzy cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

Procedura uzyskiwania zezwolenia na pracę typu A – najczęściej spotykane wyzwania, w szczególności:

 • gdzie złożyć wniosek i ile trwa procedura?
 • jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia?

11:00 - 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 13:00


Test rynku pracy, w szczególności:

 • kiedy jest konieczny i jak go uzyskać?
 • jak długo zachowuje on swoją ważność?
 • kiedy cudzoziemiec jest zwolniony z testu rynku pracy?
 • czy skierowanie kandydatów przed urząd pracy oznacza brak możliwości uzyskania testu rynku pracy?

Przedłużenie zezwolenia na pracę, w szczególności:

 • jaki jest termin na złożenie wniosku?
 • jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia?
 • czy w okresie oczekiwania na nowe zezwolenie cudzoziemiec może pracować?

13:00 - 13:30

Przerwa na lunch

13:30 - 15:30

Zatrudnianie cudzoziemców zza wschodniej granicy - oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, w szczególności:

 • gdzie złożyć wniosek i ile trwa procedura?
 • jakie dokumenty należy złożyć wraz z wnioskiem o wpis oświadczenia do ewidencji?
 • kiedy urząd pracy może odmówić wpisu oświadczenia?
 • jakie obowiązki notyfikacje ma pracodawca?
 • jaki liczyć okres ważności oświadczenia?

Warunki wjazdu i pobytu w Polsce, w szczególności:

 • jakie dokumenty powinien posiadać cudzoziemiec przy wjeździe do Polski?
 • jakie tytuły pobytowe uprawniają cudzoziemca do pracy w Polsce?

15:30

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów uczestnikom

PRELEGENCI

Tomasz Rogala

radca prawny, starszy prawnik, szef zespołu global mobility&immigration

PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global

Posiada ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa w obszarze prawa pracy i prawa imigracyjnego. Zarządza projektami z zakresu międzynarodowej mobilności pracowników, takimi jak transfery wewnątrz grupy kapitałowej (intra-corporate transfers) oraz delegowania w celu świadczenia usług , a także projektami dotyczącymi lokalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.Reprezentuje klientów w postępowaniach dot. legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców przed organami administracyjnymi w obu instancjach oraz sądami. Doradza kompleksowo w obszarze wszystkich aspektów HR związanych z zatrudnieniem cudzoziemców oraz prowadzi szkolenia i warsztaty dot. tych zagadnień. Autor publikacji prasowych i komentarzy dot. tematu zatrudniania cudzoziemców.Niezależnie od zagadnień mobilności pracowniczej i zatrudniania cudzoziemców, doradza w pełnym spektrum indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym w zakresie zagadnień takich jak zwolnienia, restrukturyzacje, relacje ze związkami zawodowymi i innymi przedstawicielstwami pracowników, kształtowanie systemów wynagradzania, zarządzenie czasem pracy, przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Reprezentuje klientów w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

REJESTRACJA

WARSZTATY PŁATNE

995 PLN

Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. (więcej informacji).

KROK 1: Dane firmy i zgłaszającegoOPIEKUN MERYTORYCZNY

Aneta Olczak

Kierownik projektu

aneta.olczak@infor.pl

+48 510 024 780

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

szkolenia@infor.pl

22 212 13 14

PATRONI MEDIALNI

ORGANIZATOR

Copyright © 2018 IDEORIA SP. Z O.O.