KOMPENDIUM PRAWA PRACY

Pracownicze Plany Kapitałowe | Dokumentacja Pracownicza 2019
Czas Pracy | Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce

WARSZTATY

PROGRAM
REJESTRACJA

zostało do wydarzenia

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Golden Floor Tower

ul.Chłodna 51, Warszawa

26-27 lutego 2019

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach, na których przedstawimy aktualne zagadnienia z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy ze szczególnym naciskiem na:

POBIERZ BROSZURĘ
 • prawidłowe stosowanie ostatnio znowelizowanych przepisów,
 • przedstawienie kolejnych nadchodzących zmian,
 • aktualne problemy prawa pracy

W programie przewidujemy następujące zagadnienia:

 • Pracownicze Plany Kapitałowe - utworzenie w firmie - podejście praktycznie - obowiązki i terminy,
 • Dokumentacja pracownicza po zmianach - o czym należy pamiętać?
 • Nowe zasady ewidencjonowania czasu pracy po 1 stycznia 2019,
 • Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce.

PROGRAM

DZIEŃ I

26 lutego(wtorek)

8:30 - 9:00

Rejestracja Gości, poranna kawa

Pracownicze Plany Kapitałowe – utworzenie w firmie. Podejście praktyczne. Obowiązki i terminy

Prowadzący:

dr Marcin Wojewódka, Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy

9:00 - 10:30

Sesja I

 • Przygotowanie do wdrożenia PPK
 • Wybór usługodawcy PPK
 • Rola reprezentacji osób zatrudnionych

10:30 - 10:40

Przerwa kawowa

10:40 - 12:30

Sesja II

 • Umowy i procesy w ramach PPK
 • Uruchomienie administracyjne i komunikacyjne PPK

12:30 - 13:00

Przerwa na lunch

Czas Pracy

Prowadzący:

Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk, Kancelaria A. Sobczyk i Współpracownicy

13:00 - 14:30

Sesja I

 • Równoważny system czasu pracy
 • System przerywany
 • Zadaniowy czas pracy
 • Indywidualny rozkład czasu pracy.
 1. Czym jest czas pracy? Podstawowe pojęcia i definicje.
 2. Ile czasu możemy spędzić w pracy? Maksymalne normy czasu pracy.
 3. „Nie samą pracą człowiek żyje” czyli roszczenia prawne z tytułu niezapewnienia wymaganych okresów odpoczynku.
 4. Czy można zapewnić „dyżur” przez 24 h?
 5. Organizacja czasu pracy – teoria i praktyka:

14:30 - 14:40

Przerwa kawowa

14:40 - 16:30

Sesja II

 • Fajrant – jak funkcjonują przerwy w pracy?
 • Praca w godzinach nadliczbowych a dyżur „zakładowy”.
 • Podróż służbowa, w szczególności w przypadku pracowników mobilnych.
 • Praca w niedzielę i święta - granice pojęcia „awarii”.
 • Praca w porze nocnej.
 • Obowiązki pracodawcy związane z czasem pracy

16:30

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

DZIEŃ II

27 lutego (środa)

8:30 - 9:00

Rejestracja Gości, poranna kawa

Dokumentacja pracownicza

- zmiany od 1 stycznia 2019

Prowadzący

Iwona Wołkiewicz

9:00 - 10:30

Sesja I

 • Skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Zmiany w formularzach ZUS – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia m.in. wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych
 • Akta osobowe w postaci papierowej czy elektronicznej – wybór pracodawcy

10:30 - 10:40

Przerwa na kawę

10:40 - 12:30

Sesja II

 1. Sposoby archiwizacji elektronicznej akt osobowych – techniczne rozwiązania proponowane na rynku usług kadrowo – płacowych
 2. Składowe dokumentacji pracowniczej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej – nowy podział teczki pracowniczej, dokumentacja związana z ewidencją czasu pracy, zasady przenoszenia dokumentacji między systemami, doręczanie zawiadomień oraz zasady wydawania kopii akt osobowych
 • Nowy podział akt osobowych na 4 części A,B,C,D – omówienie poszczególnych dokumentów
 • Dokumentacja związana z ewidencją czasu pracy – omówienie poszczególnych dokumentów
 • Dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego – sposób archiwizacji
 • Karta wypłaconego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą oraz wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych
 • Karta ewidencji przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony
 • Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej oraz przenoszenia jej pomiędzy systemami teleinformatycznymi – zastosowanie odpowiedniej technologii do przechowywania dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej.
 • Doręczanie informacji lub zawiadomień dla pracowników i byłych pracowników
 • Wydawanie kopii dokumentacji pracowniczej

12:30 - 13:00

Przerwa na lunch

Zatrudnianie Cudzoziemców

Prowadzący

Tomasz Rogala, Kancelaria Raczkowski Paruch

13:00 - 14:30

Sesja I

Legalna praca - kiedy pracownik może legalnie pracować?

 • jakie rodzaje umów można zawierać z cudzoziemcem?
 • prawo do wykonywania pracy a prawo pobytu w Polsce
 • ogólne obowiązki pracodawcy zatrudniającego cudzoziemców (wymagane dokumenty, język umowy, rejestracja w ZUS, zakaz dyskryminacji)

14:30 - 14:40

Przerwa na kawę

14:40 - 16:30

Sesja II

Zezwolenia na pracę i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

 • kategorie cudzoziemców zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (obywatele UE, studenci i absolwenci studiów w RP, posiadacze Karty Polaka, małżonkowie obywateli polskich i niektórych cudzoziemców)
 • procedura uzyskania zezwolenia na pracę (strony postępowania, test rynku pracy, wymagane dokumenty)
 • treść zezwolenia na pracę; zmiany warunków zatrudnienia; przedłużanie zezwolenia na pracę
 • obowiązki pracodawcy po uzyskaniu zezwolenia na pracę
 • oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (uprawnione kategorie cu-dzoziemców, procedura, dodatkowe obowiązki administracyjne)

Sesja III

Prawo pobytu w Polsce – wizy, zezwolenia na pobyt

 • tytuły pobytu uprawniające do pracy
 • wizy – rodzaje i procedura uzyskania
 • zezwolenia na pobyt – rodzaje i procedura uzyskania (w tym zezwolenie na pobyt i pracę, Niebieska Karta UE)
 • zmiana warunków zatrudnienia / zmiana pracodawcy cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt w Polsce

16:30

Zakończenie drugiego dnia warsztatów

PRELEGENCI

Tomasz Rogala

Radca Prawny, starszy prawnik w kancelarii Raczkowski Paruch

Iwona Wołkiewicz

Ekspert Prawa Pracy, Trener, Wykładowca

Ukończył Uniwersytet Łódzki oraz uzyskał francuski dyplom magisterski M2 ze specjalnością prawnik europejski wydany przez Uniwersytet Francois Rabelais w Tours. Laureat i finalista szeregu konkursów dla studentów prawa. Wcześniej związany przez rok z kancelarią Grynhoff Woźny i Wspólnicy

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich.Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych.Obecnie jako wykładowca współpracuje z firmą Infor, Cedoz oraz Uczelnią Techniczno -Handlową im. H. Chodkowskiej. Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną, ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną.Zajęcia prowadzi metodami interaktywnymi, zachęcając słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w kursie.

Marcin Wojewódka

Radca prawny, doktor nauk ekonomicznych, założyciel i wspólnik Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy

Arkadiusz Sobczyk

Profesor doktor habilitowany nauk prawnych, partner zarządzający
w Kancelarii A. Sobczyk i Współpracownicy.

Wiceprezes Instytutu Emerytalnego w Warszawie, Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Emerytur i Świadczeń Pracowniczych (IPEBLA). W latach 2016-2017 był Członkiem Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (praca doktorska pt. „Pracownicze program emerytalne, jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania”). Posiada prawie 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych, doradzając kilkuset pracodawcom. Od 2000 roku współtworzył kilkadziesiąt Pracowniczych Programów Emerytalnych we wszystkich formach. Współautor publikacji Pracownicze Programy Emerytalne. Komentarz (C.H. Beck 2005). Autor licznych artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Profesor zwyczajny w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta kilku zachodnioeuropejskich uniwersytetów. Autor ponad 120 publikacji z zakresu prawa pracy, w tym redaktor naukowy komentarza do kodeksu pracy, monografii dotyczącej czasu pracy, rozwiązywania umów, telepracy. Były sędzia orzekający. Wielokrotnie nominowaną w rankingach krajowych i międzynarodowych. W najnowszym rankingu Chambers and Partners wyróżniony jako Eminent Lawyer Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk w swej praktyce jest uczestnikiem wielu dużych projektów związanych z negocjowaniem pakietów socjalnych, układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, wynagradzania, przejmowaniem zakładów pracy, zwolnień grupowych, outsourcingu, zatrudnienia tymczasowego itp. Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk jest również konsultantem i ekspertem czasopism fachowych oraz znanym szkoleniowcem.

REJESTRACJA

WARSZTATY PŁATNE

1395 PLN

przy zgłoszeniu uczestnictwa do 18 lutego 2019

1695 PLN

przy zgłoszeniu uczestnictwa od 19 lutego 2019

Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. (więcej informacji).

KROK 1: Dane firmy i zgłaszającego

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Aneta Olczak

Kierownik projektu

aneta.olczak@infor.pl

+48 510 024 780

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

22 212 13 14

ORGANIZATOR

PARTNERZY MERYTORYCZNI:

PATRONI MEDIALNI

Copyright © 2018 IDEORIA SP. Z O.O.