Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych w dobie pandemii

WARSZTATY: online

Transmisja online (na żywo)


4 grudnia 2020

Inwentaryzacja jest jednym z najważniejszych elementów, które obejmuje rachunkowość jednostki. Głównym celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu wszystkich składników majątkowych jednostki oraz na porównanie tego stanu z wielkościami odnotowanymi w ewidencji księgowej. Prawidłowo przeprowadzona inwentaryzacja pozwala na rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone im mienie, dokonanie oceny przydatności gospodarczej poszczególnych składników mienia, a przede wszystkim na ujawnienie przypadków niegospodarności w zarządzaniu mieniem.Inwentaryzacja może być uznana za przeprowadzoną prawidłowo tylko wtedy, kiedy dokonana jest w terminie wskazanym przez przepisy ustawy, przez osoby do tego umocowane, a także gdy konkretne składniki majątku inwentaryzowane są w odpowiedni - wskazany w ustawie o rachunkowości - sposób.Epidemia COVID-19 nie zwolniła kierowników jednostek z obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji, muszą oni dokonać przede wszystkim spisu z natury składników majątkowych, znajdujących się na terenie jednostek.

 • Czy można zastąpić spis z natury inną formą inwentaryzacji?
 • Czy tworzenie zespołów spisowych w dobie epidemii jest bezpieczne?
 • Czy pracownik może odmówić udziału w zespole spisowym?
 • Jak przeprowadzić inwentaryzację w kolejnych pokojach w urzędzie nie narażając się na ryzyko zarażenia?
 • W jaki sposób dokonać spisu z natury sprzętu komputerowego przekazanego do wykorzystania dzieciom w ramach programu "Zdalna Szkoła"?

Tego wszystkiego, a także wielu innych bardzo istotnych rzeczy o inwentaryzacji dowiesz się z naszego warsztatu!

Szkolenie przeznaczone jest dla służb finansowo-księgowych jednostek sektora finansów publicznych, m.in. dla:

 • skarbników,
 • głównych księgowych,
 • księgowych,
 • wszystkich osób zajmujących się w jednostkach środkami trwałymi,
 • oraz dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie inwentaryzacji.
POBIERZ BROSZURĘ

Szanowni Państwo, zapraszamy do aktywnego udziału w szkoleniu! Zachęcamy do wysyłania nurtujących Was kwestii lub gotowych pytań, na adres szkolenia@infor.pl, a my zadbamy o to, by gotowe odpowiedzi pojawiły się podczas szkolenia.


Zespół Szkoleń INFOR PL S.A.

PROGRAM

4 grudnia 2020 (środa)

9:00

Rozpoczęcie szkolenia


9:00 - 12:30

Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych w dobie pandemii

 • W jakim celu przeprowadza się inwentaryzację?
 • Zakres odpowiedzialności – kto i za co odpowiada?
 • Metody inwentaryzacji:

Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych – podstawy przeprowadzenia

Częstotliwość i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji

 • W jakich terminach i sytuacjach należy przeprowadzać inwentaryzację?
 • Czy 15 stycznia to ostateczny termin na rozliczenie inwentaryzacji?
 • W jakich sytuacjach można przeprowadzać inwentaryzację co 4 lata?
 • Co oznacza termin „teren strzeżony”?
 • Co grozi za niedochowanie terminu inwentaryzacji?

Kolejne etapy działań związanych z przeprowadzeniem inwentaryzacji

 • Czynności przedinwentaryzacyjne (powołanie komisji, plan inwentaryzacyjny, instrukcja inwentaryzacyjna);
 • Ustalenie stanu rzeczywistego – przeprowadzenie inwentaryzacji;
 • Porównanie stanu rzeczywistego z ewidencją bilansową;
 • Wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych.
 • spis z natury,
 • potwierdzenie sald,
 • weryfikacja z odpowiednimi dokumentami.
 • Jak inwentaryzować zobowiązania?
 • Czy dopuszczalne jest "milczące potwierdzenie salda"?
 • Jakie czynności podjąć gdy kontrahent nie odesłał „potwierdzenia salda”?
 • Czy należy potwierdzać salda zerowe?
 • Czy potwierdzenie sald należności może odbywać się drogą e-mailową?
 • W jaki sposób inwentaryzować grunt oddany w trwały zarząd?
 • Czy paliwo w bakach samochodów podlega rocznej inwentaryzacji?
 • Czy materiały biurowe (np. papier do kserokopiarki) należy inwentaryzować – jeżeli tak, to jaką metodę stosować?
 • Inwentaryzacja materiałów bibliotecznych?
 • Jak bezpiecznie dokonywać inwentaryzacji metodą spisu z natury w dobie epidemii COVID-19?

Zagadnienia problemowe

12:30 - 13:00

Przerwa na lunch

Przerwa na lunch


13:00 - 15:30

Inwentaryzacja w jednostkach budżetowych w dobie pandemii

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.

 • Różnice inwentaryzacyjne - niedobory i nadwyżki (zawinione i niezawinione);
 • Przyczyny powstania różnić inwentaryzacyjnych;
 • Kiedy rozliczać w księgach różnice inwentaryzacyjne;
 • Wycena ujawnionych podczas inwentaryzacji niedoborów i nadwyżek;
 • Ewidencja księgowa rozliczania różnic inwentaryzacyjnych (niedobór w pozostałych środkach trwałych, niedobór gotówki w kasie, nadwyżka w środkach trwałych, niedobór zawiniony w środkach trwałych dochodzonych na drodze sądowej).

Jak sprawdzić czy komisja dokonała inwentaryzacji rzetelnie i we właściwy sposób?

Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych


W trakcie trwania szkolenia przewidujemy dwie przerwy kawowe


15:30

Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Magdalena Grotkiewicz

Redaktor naczelna, INFOR PL S.A.

Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych w zakresie: rachunkowości, prawa Unii Europejskiej i prawa pracy; autorka publikacji z dziedziny finansów publicznych, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, szkoleniowiec, redaktor naczelna dwutygodnika "Rachunkowość Budżetowa".

REJESTRACJA

Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit, c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług).

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu: regulamin
Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. (więcej informacji).

KROK 1: Dane firmy i zgłaszającego

KONFERENCJA PŁATNA

595 PLN netto

TRANSMISJA ONLINE

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Magdalena Marczak-Makowska

Kierownik projektu

magdalena.marczak@infor.pl

+48 519 061 303

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

22 212 13 14

ORGANIZATOR

PARONI MEDIALNI

PARONI MEDIALNI

Copyright © 2018 INFOR PL S.A.