Ogólnopolskie Forum Podatkowe 2020

KONFERENCJA
PROGRAM
REJESTRACJA

zostało do wydarzenia

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Warszawa

Regent Warsaw Hotel, ul. Belwederska 23

17 czerwca 2020

POBIERZ BROSZURĘ

Zmiany w polskim systemie podatkowym niezmiennie wpływają na funkcjonowanie każdej organizacji. W ostatnich latach, obserwują Państwo bardzo wiele zmian w PIT, CIT, VAT, ale również zmian w gospodarce, które znacząco wpływają na Państwa codzienną pracę.


Podczas Ogólnopolskiego Forum Podatkowego będziemy rozmawiac na temat kluczowych zmian, które wpływają nie tylko na Państwa pracę, ale przede wszystkim na funkcjonowanie, możliwości i bariery dla Państwa organziacji. Dlatego też będziemy rozmawiać m.in. na temat:

Korzyści z udziału w Forum

 • Przedstawimy wprowadzone i planowane zmiany w zakresie podatków – wskażemy najlepsze praktyki i skuteczne rozwiązania
 • Zaprezentujemy zmiany w zakresie JPK_V7
 • Przedstawimy najnowsze zmiany w zakresie cen transferowych
 • Bedziemy dyskutować o jednym z najważniejszych tematów - jakie znaczenie dla polskiego rynku bedzie miał Brexit
 • Zagwarantujemy doborowe towarzystwo do dyskusji i nawiązywania nowych relacji biznesowych
 • Zaprosimy do rozmów z partnerami spotkania, którzy będą mieli dla Państwa bardzo ciekawe rozwiązania

Kto powinien wziąć udział

 • Dyrektor/Manager Działu Podatków
 • Tax Manager
 • Doradca Podatkowy
 • Dyrektor/Manager Działu Finansowego
 • każdy, kto zajmuje się podatkami w swojej firmie
 • wpływu regulacji międzynarodowych na uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce
 • nowych regulacji w zakresie cen transferowych i odpowiedzialności karno-skarbowej
 • zmian w podatku VAT w 2020 r. – Quick fixes
 • co w praktyce dla polskich przedsiębiorców oznacza Brexit
 • nowej struktury JPK_V7

Forum będzie znakomitą okazją do tego, by pogłębić swoją wiedzę, uzyskać odpowiedź na pytania od doświadczonych ekspertów, ale również nawiązać liczne relacje biznesowe.


Zachęcam Państwa do zapoznania się z programem wydarzenia.

Do zobaczenia podczas Forum!


Rafał Szary

Project Manager

Infor PL SA

PROGRAM

17 czerwca 2020 (środa)

8:30 - 9:00

Rejestracja uczestników

Witamy podczas konferencji. Zapraszamy do rejestracji.

9:00 - 9:50

Wpływ regulacji międzynarodowych na uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce – teoretyczne możliwości i praktyczne problemy

Głównym celem wystąpienia będzie omówienie wpływu regulacji OECD oraz Unii Europejskiej na polski system podatkowy pod kątem jego uszczelnienia. Omówione zostaną kluczowe dokumenty m. in. Plan działania Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) z 2015, zawierający 15 działań, które powinny wdrożyć Państwa – biorące udział w inicjatywie OECD aby uszczelnić swój system podatkowy. Tytułem przykładu, działanie 12 z 15 to przyjęcie raportowania schematów podatkowych. Następnie zostaną omówienie regulacje UE które miały uszczelniać system podatkowy i mają wpływ na Polskę m. in. CFC, exit tax czy MDR.

Łukasz Koba, Prawnik, Axelo Prawo i Podatki dla Biznesu

9:50 - 10:40

Nowe regulacje w zakresie cen transferowych i odpowiedzialności karno-skarbowej

Zasady raportowania informacji o transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi:

Justyna Korycka, Partner, Olesiński & Wspólnicy

Paweł Sitnik, Manager, Olesiński & Wspólnicy

Piotr Traczyk, Senior Consultant, Olesiński & Wspólnicy

 • nowe narzędzie służące do raportowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi (TP-R)
 • podmioty zobowiązane do składania TP-R
 • informacje przekazywane w ramach TP-R

Oświadczenie członków zarządu dotyczące transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi:

 • zakres oświadczenia
 • potencjalne ryzyka i sposoby ich minimalizowania

Zmiany w przepisach podatkowych, a odpowiedzialność karno – skarbowa:

 • nowe wykroczenia i przestępstwa karno -skarbowe
 • schematy podatkowe

10:40 - 11:00

Przerwa na kawę

11:00 - 11:20

Prezentacja Inforlex

Prezentacja Inforlex

Paweł Jędrzejak, Ekspert Inforlex

11:20 - 12:10

Wystąpienie Gościa Specjalnego:

Jerzy Martini

Zmiany podatkowe a przyszłość przedsiębiorcy

Jerzy Martini, Partner, Martini i Wspólnicy Sp. z o.o.

12:10 - 13:00

Zmiany w podatku VAT w 2020 r. – Quick fixes oraz co w praktyce dla polskich przedsiębiorców oznacza Brexit

 • Nowe zasady dokumentowania WDT – polskie versus unijne przepisy
 • Praktyczne aspekty:
  - jakie dokumenty należy gromadzić aby móc stosować stawkę 0% VAT?
  - jakie procedury wdrożyć?
  - jak zarządzać ryzykiem podatkowym?
 • Magazyny typu „Call-off-stock”
 • Co w praktyce dla polskich przedsiębiorców oznacza Brexit

Aleksandra Kalinowska, Partner Zarządzający działem doradztwa podatkowego w Andersen Tax & Legal

13:00 - 13:45

Przerwa na lunch

13:45 - 14:30

Praktyka zarządzania ryzykiem podatkowym oraz procesem dostosowania firmy do zmian w prawie podatkowym

 • Rryzyko podatkowe i zarządzanie nim z perspektywy dyrektora podatkowego
 • Krótka historia ostatnich zmian legislacyjnych
 • Biała lista – podejście praktyczne, problemy z implementacją, praktyka
 • Split payment – racjonalizacja wymagań, strona zakupowa, strona sprzedażowa, budowanie świadomości podatkowej i procedur w kontekście nowego JPK
 • Nowy JPK – VDEK
 • Nowe TP – wymogi benchamarkowe, doświadczenia z przygotowywania deklaracji TP, nowe wymogi TPR i jak i im sprostać
 • WHT – nowe zasady – refleksja po roku obowiązywania i przyjęte strategie firm dotyczące płatności
 • MDR – jak realnie wdrożyć procedurę w spółce i jak współpracować z zarządem (MDR-3)

Grzegorz Ziółkowski, VP TAX EMEA Discovery, Head of Tax TVN Discovery Polska

14:30 - 14:50

Przerwa na kawę

14:50 - 16:30

Nowa struktura JPK_V7 – wyzwania i zagrożenia związane z przystosowaniem do nowego standardu ewidencji VAT i jak nimi zarządzić

 • Uregulowania prawne i związane z nimi wątpliwości
 • Odpowiedzialność i zagrożenie karami za błędy w ewidencji
 • Uwarunkowania i praktyczne problemy z dostosowaniem systemów finansowo-księgowych do nowych wymogów
 • Narzędzia i sposoby zarządzania ryzykiem związanym z nową strukturą JPK_V7
 • Możliwości analizy danych z JPK_V7 w odniesieniu do innych kanałów raportowania podatkowego

Krzysztof Czekaj, Doradca Podatkowy, GWW

16:30

Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów uczestnikom

PRELEGENCI

Krzysztof Czekaj

Doradca Podatkowy, GWW

Specjalizuje się w doradztwie w zakresie podatków dochodowych oraz podatku od towarów i usług. Doradza zarówno w bieżącej działalności przedsiębiorców, jak i przeprowadza przeglądy rozliczeń podatkowych oraz doradza przy transakcjach i przekształceniach. Reprezentuje klientów w postępowaniach zarówno przed organami podatkowymi, jak i sądami administracyjnym. Regularnie występuje jako prelegent konferencji i szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Doradca podatkowy. Specjalizuje się w podatkach pośrednich (VAT, akcyza, cło). Zaangażowana w międzynarodowe i polskie projekty podatkowe oraz w budowanie praktyki podatkowej w Polsce. Doradza w sprawach podatkowych klientom z sektora energetycznego (przemysł gazowy, energetyczny i paliwowy), chemicznego, farmaceutycznego oraz detalicznego. Wspomaga dużych inwestorów zagranicznych we wdrażaniu procedur celnych oraz w zakresie VAT w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw. Doradza przy projektach zarządzania ryzykiem podatkowym realizowanych dla międzynarodowych korporacji, które powierzają księgowość oraz funkcje podatkowe centrom usług wspólnych. Przeprowadziła i nadzorowała wiele przeglądów podatkowych i projektów due diligence. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych dotyczących ustawy o VAT oraz przepisów akcyzowych, jest także współredaktorem komentarza „Akcyza w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości”. Współpracuje z Krajową Izbą Gospodarczą jako ekspert podatkowy. Prelegentka na wielu konferencjach i seminariach podatkowych. Związana z marką Andersen od 1998 roku.

Aleksandra Kalinowska

Partner Zarządzający działem doradztwa podatkowego w Andersen Tax & Legal

Łukasz Koba

Prawnik, Axelo Prawo i Podatki dla Biznesu

Łukasz specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych oraz prawie podatkowym międzynarodowym, a także ulgach B+R i IP BOX. Prowadzi także postępowania podatkowe. Posiada doświadczenie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania dokumentacji cen transferowych oraz raportowania schematów podatkowych. Przez kilka lat był zatrudniony w dziale podatkowym największej polskiej grupy kapitałowej z branży IT. W latach 2009-2013 wykładowca akademicki. Odbył staże naukowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM) oraz na zagranicznych uniwersytetach w Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Prowadził wykłady z zakresu prawa karnego oraz prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa Uniwersytetu na Cyprze. Ukończył kurs księgowości przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce oraz kurs Accounting in English na Uniwersytecie Rzeszowskim. Członek Stowarzyszenia Centrum Cen Transferowych zrzeszającego specjalistów i ekspertów TP w Polsce. Prelegent na kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz szkoleniach branżowych. Autor publikacji naukowych. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku prawo. Ukończył również Podyplomowe Studia Prawa Karnego Skarbowego i Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Podyplomowe Studium Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant w Katedrze Finansów i Prawa Finansowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską związaną z wpływem rozwiązań Base Erosion and Profit Shifting (OECD) na polskie przepisy podatkowe. Podróże, książki (polska fantastyka).

Kieruje warszawskim biurem Olesiński & Wspólnicy. Doradza w obszarze prawa i podatków. Bieżące doradztwo łączy ze specjalizacją z zakresu pomocy publicznej. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie związanym z nowymi inwestycjami, począwszy od feasibility study, poprzez pozyskanie dofinansowania i ukształtowanie wszystkich regulacji wewnątrzzakładowych. Posiada bogate doświadczenie w zagadnieniach z zakresu audytów pomocy publicznej, pozyskiwania dofinansowania na działalność innowacyjną, w tym utworzeniu Centrum Badawczo – Rozwojowego. Skutecznie prowadziła również postępowania administracyjne i inwestycje budowlane oraz spory sądowe związane z inwestycjami budowlanymi. W trakcie swojej praktyki zawodowej doradzała przy projektach o strategicznym znaczeniu dla Polski, kompleksowo wspierając inwestorów w nowych przedsięwzięciach na terenie kraju. Brała również udział w wielu projektach pozyskania, zmiany czy wygaśnięcia zezwoleń strefowych oraz w postępowaniach z udziałem Komisji Europejskiej. Asystowała przy wielu kontrolach pomocy publicznej, zarówno ze strony Ministerstwa, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Stref Ekonomicznych, Najwyższej Izby Kontroli czy Komisji Europejskiej. Wspierała wielu przedsiębiorców przy rozliczaniu projektów korzystających z dofinansowania UE. Z równym zaangażowaniem realizuje wieloetapowe projekty dotyczące kluczowych inwestycji zagranicznych podmiotów w Polsce, jak i zadania w ramach stałej współpracy z Klientami, w której rozwoju uczestniczy od kilkunastu lat. Jest doktorantem Polskiej Akademii Nauk.

Justyna Korycka

Partner, Olesiński & Wspólnicy

Jerzy Martini

Partner, Martini i Wspólnicy Sp. z o.o.

Partner, współzałożyciel Kancelarii z dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze podatku VAT. Ośmiokrotny zdobywca tytułu najlepszego Doradcy Podatkowego w Polsce/Lidera w kategorii VAT (Ranking Rzeczpospolitej), Band I w rankingu Chambers & Partners. Przewodniczący Grupy VAT Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Najbardziej doświadczony w Polsce pełnomocnik w postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luxemburgu (m.in. C313/05 Brzeziński, C-414/07 Magoora, C-318/11 Oasis East).

Manager w Olesiński & Wspólnicy Posiada szerokie doświadczenie w realizacji projektów doradczych dla zagranicznych i polskich grup kapitałowych. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu cen transferowych poprzez m.in. opracowywanie metodologii kalkulacji wynagrodzenia w transakcjach kontrolowanych, prowadzenie analiz porównawczych i analiz zgodności dla różnego rodzaju transakcji oraz w planowaniu struktur kapitałowych. Wraz z powołaniem Forum Cen Transferowych (zespołu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Finansów) Paweł został członkiem grup roboczych zajmujących się opracowaniem rekomendacji dotyczących stosowania regulacji w zakresie przygotowania analiz porównawczych, opisów / analiz zgodności oraz raportowania w ramach cen transferowych (TP-R).

Paweł Sitnik

Manager, Olesiński & Wspólnicy

Piotr Traczyk

Senior Consultant, Olesiński & Wspólnicy

Senior Consultant w Olesiński & Wspólnicy. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla osób prawnych, w szczególności w zakresie rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi (transfer pricing). W codziennej praktyce wspiera przedsiębiorców w zakresie cen transferowych poprzez m.in. opracowywanie i weryfikację dokumentacji podatkowej, prowadzenie przeglądów z zakresu cen transferowych czy sporządzanie analiz danych porównawczych. Zajmuje się również bieżącym doradztwem w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w swojej dotychczasowej pracy doradzał także w zakresie podatku PIT oraz VAT.

Grzegorz Ziółkowski

VP TAX EMEA Discovery, Head of Tax TVN Discovery Polska

Członek ACCA, licencjonowany doradca podatkowy, jest doświadczonym menedżerem finansowym i generalistą podatkowym. W latach 2003-2007 był zaangażowany w szereg fuzji, przejęć i projektów restrukturyzacji finansowej w branży technologii, mediów i telekomunikacji oraz w sektorze nieruchomości (Deloitte i PwC). Od 2007 roku koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem podatkowym, zgodności podatkowej oraz wewnętrznych usług doradztwa podatkowego dla dużych firm z sektora TMT. W latach 2007-2012 pełnił funkcję zastępcy dyrektora departamentu podatkowego w T-Mobile, gdzie zajmował się sprawozdawczością podatkową i projektami specjalnymi w obszarze finansów. Latem 2012 roku dołączył do zespołu finansowego w Play, gdzie zbudował dedykowany zespół podatkowy dla grupy P4. Od 2016 roku Grzegorz jest dyrektorem podatkowym w Grupie TVN. Odpowiada też za zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa i nadzoruje dział kontroli kredytowej. Od 2019 w ramach połączonych operacji Discovery i TVN nadzoruje rozliczenia podatkowe spółek grupy w Europie Środkowej.

PARTNERZY

Olesiński & Wspólnicy to nowoczesna prawno-podatkowa firma doradcza. Wspieramy biznes, realizując projekty prawne, podatkowe, analityczne i księgowe. Łączymy różne, często odległe od siebie kompetencje, tworząc zespoły dedykowane konkretnym projektom, a nie wyłącznie wąskim dziedzinom prawa czy podatków. Stawiamy na ścisłą współpracę specjalistów z naszych biur we Wrocławiu, Warszawie, Gliwicach i Krakowie oraz w ramach Grupy O&W i wieloletniego, sprawdzonego networku międzynarodowego. Wzrastamy organicznie – od 15 lat - i wciąż nie zwalniamy tempa. Dziś O&W to 150 specjalistów, ponad 300 aktywnych Klientów i kilkadziesiąt obszarów specjalizacji.

ANDERSEN GLOBAL to międzynarodowe stowarzyszenie firm doradczych i kancelarii prawnych skupiające ponad 5 000 specjalistów z kancelarii członkowskich i współpracujących w ponad 167 lokalizacjach. Andersen Tax & Legal w Polsce to odpowiedź na zmieniający się rynek, trendy w biznesie oraz zapotrzebowanie klientów na globalną obsługę z doskonałą znajomością specyfiki lokalnych rynków. Doradzamy m. in. międzynarodowym koncernom i polskim spółkom. Świadczymy usługi z obszaru: doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, compliance, cen transferowych, księgowości i outsourcingu.

AXELO Prawo i Podatki dla Biznesu jest stabilnie rozwijającą się kancelarią świadczącą kompleksowe doradztwo z zakresu prawa i podatków. Dobrze rozumiemy biznesowe potrzeby naszych Klientów, ale także dbamy o to, aby dostarczać skuteczne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo bieżącej działalności naszych Klientów oraz minimalizujące możliwe ryzyka w przyszłości. W ramach stałej kompleksowej obsługi doradczej pomagamy w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego, prawa podatkowego, indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa zamówień publicznych. Zapewniamy obsługę sporów sądowych i sądowo-administracyjnych oraz reprezentację przed instytucjami państwowymi. Oferujemy również doradztwo i wsparcie w realizacji projektów strategicznych m.in. z zakresu sukcesji, fuzji i przejęć (M&A), przekształceń i restrukturyzacji, procesów inwestycyjnych, projektowania i wdrażania struktur holdingowych, zarządzania prawami własności intelektualnej (IP), cen transferowych, jak również consultingu, audytów prawnych i podatkowych oraz szkoleń.

GWW jest jedną z największych firm prawniczych w Polsce, posiada biura w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu oraz w Rzeszowie. Istnieje od 1996 roku. Zatrudnia ponad 120 prawników, wśród których większość to radcowie prawni, adwokaci oraz doradcy podatkowi z wieloletnim doświadczeniem. Kancelaria prowadzi praktykę pod markami GWW Legal i GWW Tax. Praktyka podatkowa GWW od wielu lat jest uznawana za jeden z najlepszych zespołów podatkowych w Polsce, o czym świadczą rekomendacje w rankingach zarówno dla GWW, jak i indywidualne nagrody dla doradców podatkowych.

REJESTRACJA

KONFERENCJA PŁATNA

795 PLN

Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. (więcej informacji).

KROK 1: Dane firmy i zgłaszającego

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Kierownik projektu

rafal.szary@infor.pl

+48 519 061 530

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

22 212 13 14

PATRONI MEDIALNI

ORGANIZATOR

PARTNERZY

Copyright © 2018 IDEORIA SP. Z O.O.