Forum Kadr i HR - Warszawa

Aktualne zmiany w przepisach dla działów kadr

KONFERENCJA

PROGRAM
REJESTRACJA

zostało do wydarzenia

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Golden Floor Tower

ul. Chłodna 51, Warszawa


13 czerwca 2019

Szanowni Państwo,


przed Państwem czas pełen wyzwań spowodowany licznymi zmianami w prawie pracy. Co więcej, wdrożenie nowych rozwiązań powoduje, że będą Państwo zobowiązani nie tylko do zdobycia nowej wiedzy, ale również podjęcia wielu nowych działań w ramach swoich codziennych obowiązków.


Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom przygotowaliśmy kolejną edycję Forum Kadr i HR, którego głównym celem jest przedstawienie Państwu w sposób kompleksowy zmian mających bardzo duży wpływ na funkcjonowanie każdej organizacji.


W ramach Forum zapoznają się Państwo m.in. ze zmianami w zakresie:

POBIERZ BROSZURĘ
 • zawierania i rozwiązywania umów o pracę i umów cywilnoprawnych
 • zmian przepisów dot. ochrony danych osobowych w kontekście Kodeksu pracy i ZFŚS
 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej w związku ze zmianami od 1 stycznia 2019
 • czasu pracy z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2019

Poza tym, że poruszamy najistotniejsze z Państwa punktu widzenia tematy, zaprosiliśmy najlepszych ekspertów specjalizujących się w poszczególnych zagadnieniach. Gwarantujemy zatem uzyskanie wiedzy na najwyższym poziomie w atmosferze sprzyjającej rozwojowi i nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych.Zachęcam Państwa do zapoznania się z programem Forum. Jestem przekonany, że udział Państwa w tym wydarzeniu przyniesie Państwu wiele wymiernych korzyści.


W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji.


Do zobaczeniu podczas Forum!

Rafał Szary

Menedżer Projektów

PROGRAM

DZIEŃ I

13 czerwca 2019 (czwartek)

8:30 - 9:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

9:00 - 10:15

Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych

 • Porównanie umów cywilnoprawnych i umów o pracę - wady i zalety każdej z form zatrudnienia
 • Zawieranie i rozwiązywanie umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • Optymalne formy zatrudnienia kadry menadżerskiej
 • Prawo unijne w sprawie warunków pracy

Prowadząca:

dr Agata Miętek, Senior Associate, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

10:15 -10:35

Przerwa kawowa

10:35 - 11:50

Kodeks pracy i ZFŚS a RODO ze szczególnym uwzględnieniem zmian przepisów w 2019 r.

 • Zmiany do kodeksu pracy – nowy zakres danych pobieranych od kandydatów, kolejne zmiany w zakresie monitoringu, zgoda jako podstawa przetwarzania danych – co należy zrobić aby przetwarzać zgodnie z prawem
 • Dokumentacja pracownicza po nowemu – co, gdzie i jak długo trzeba lub można przechowywać aby prowadzić dokumentację zgodnie z nowymi zasadami oraz nowe obowiązki związane z przechowywaniem dokumentacji
 • Przetwarzanie danych przy prowadzeniu zfśs – na jakiej podstawie, przez kogo, jaki zakres danych i jak długo dane mogą być przetwarzane

Prowadząca:

dr Dominika Dörre-Kolasa, radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski Paruch

11:50- 12:20

Prezentacja Inforlex

Prowadzący:

Paweł Jędrzejak, Ekspert Inforlex

12:20 - 13:10

Przerwa na lunch

13:10 - 14:25

Dokumentacja pracownicza i doświadczenia pierwszego półrocza stosowania nowych przepisów

 • Pojęcie dokumentacji pracowniczej (dwie teczki?)
 • Przechowywanie dokumentacji pracowniczej w formie papierowej i elektronicznej – czy można łączyć formy?
 • Co w praktyce oznacza dostosowanie „starych” akt osobowych do nowych przepisów
 • Czy w aktach osobowych można przechowywać CV, dyplomy i inne dokumenty
 • Nowe obowiązki informacyjne pracodawców
 • W jaki sposób i jak często udostępniać pracownikom dokumentację pracowniczą
 • Stosowanie nowych przepisów do dotychczasowych i nowych stosunków pracy
 • Nowe okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej

Prowadząca:

Justyna Tyc, Senior Associate / Praktyka Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

14:25 -14:45

Przerwa kawowa

14:45 - 16:00

Czas pracy z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2019

 • Podstawowe definicje czasu pracy
 • Zasady obliczania i ustalania wymiaru czasu pracy
 • Systemy i rozkłady czasu pracy
 • Nowe zasady dotyczące prowadzenia ewidencji czasu pracy od 1 stycznia 2019 roku
 • Harmonogram pracy
 • Praca w godzinach nadliczbowych
 • Praca w porze nocnej
 • Szczególne przypadki w rozliczaniu czasu pracy

Prowadząca:

Iwona Wołkiewicz, Ekspert Prawa Pracy, Trener, Wykładowca

16:00

Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów uczestnikom

PRELEGENCI

dr Agata Miętek

Senior Associate, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

dr Dominika Dörre-Kolasa

radca prawny, partner w kancelarii Raczkowski Paruch

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Do zespołu kancelarii SK&S dołączyła w 2013 roku. Posiada wszechstronne doświadczenie obejmujące zagadnienia problematyki prawa pracy, w tym przygotowywanie oraz negocjowanie dokumentacji pracowniczej (w tym umów o pracę oraz o zakazie konkurencji, regulaminów wynagradzania, pracy, premiowych), zatrudnianie kadry menadżerskiej, przeprowadzanie zwolnień indywidualnych oraz grupowych pracowników, relacje z przedstawicielami pracowników, postępowania dotyczące mobbingu i dyskryminacji, badania due diligence podmiotów jak również delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług oraz różnego rodzaju restrukturyzacje zatrudnienia. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, których przedmiotem są roszczenia wynikające ze stosunku pracy. Jest autorką publikacji z zakresu prawa pracy.

Kieruje zespołem ochrony danych osobowych. W ramach praktyki radcowskiej posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego doradztwa biznesowego zarówno dla korporacji międzynarodowych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw. Ceniona specjalistka w obszarze prawa pracy oraz ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i ochrony danych osobowych. Przez wiele lat była partnerem w renomowanej kancelarii zajmującej się obsługą prawną w zakresie prawa pracy. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa i ich negocjowania ze związkami zawodowymi, przeprowadzaniu audytów zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie oraz wdrażaniu rekomendacji. Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz cenionym przez słuchaczy wykładowcą na Podyplomowych Studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy. Posiada rozległe doświadczenie szkoleniowe.

Iwona Wołkiewicz

Ekspert Prawa Pracy, Trener, Wykładowca

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowych korporacjach, firmach doradczych. Obecnie jako wykładowca współpracuje z firmą Infor, Cedoz oraz Uczelnią Techniczno -Handlową im. H. Chodkowskiej. Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną, ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną. Zajęcia prowadzi metodami interaktywnymi, zachęcając słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w kursie.

Justyna Tyc

Senior Associate / Praktyka Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, kancelaria Domański Zakrzewski Palinka sp. k.

Justyna zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest specjalistą w sprawach strukturyzacji zatrudnienia, w tym w zakresie cywilnoprawnych form zatrudnienia. Doradza także w zakresie ubezpieczeń społecznych (kwalifikacja umów cywilnoprawnych, zasiłki, oskładkowanie benefitów dla pracowników).Posiada bogate doświadczenie w zastępowaniu przedsiębiorców w sporach sądowych. Zastępuje też przedsiębiorców przed Państwową Inspekcją Pracy w zakresie przeprowadzanych kontroli oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach dotyczących uzyskania interpretacji przepisów prawa, kontrolach, czy odwołań od decyzji. Prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza w zakresie zmieniających się przepisów. Występuje jako prelegent w wielu konferencjach poświęconych zagadnieniom prawa pracy. Jest laureatką tzw. „złotej togi” – tytuł radcy prawnego uzyskała z najlepszym wynikiem w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku.

REJESTRACJA

KONFERENCJA PŁATNA

995 PLN

Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. (więcej informacji).

KROK 1: Dane firmy i zgłaszającego

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Kierownik Projektów

rafal.szary@infor.pl

+48 519 061 530

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

22 212 13 14

ORGANIZATOR

PARTNER MERYTORYCZNY

PATRONI MEDIALNI

Copyright © 2018 IDEORIA SP. Z O.O.