E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Rewolucja w sprawozdawczości finansowej

WARSZTATY

PROGRAM
REJESTRACJA

zostało do wydarzenia

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Golden Floor Warsaw Centrum

ul. Sienna 39, Warszawa

25 marca 2019

Szanowni Państwo,


1 października 2018 zaczął obowiązywać wymóg przygotowywania sprawozdań finansowych w wersji elektronicznej. Obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów, które zobowiązane są do stosowania ustawy o rachunkowości.


Wymóg stosowania formy elektronicznej to nie jedyny wymóg. Elektronizacja sporządzania sprawozdań finansowych połączona jest bowiem z przygotowywaniem ich według struktury logicznej udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.


Zapraszamy do udziału w warsztatach dotyczących e-sprawozdań, podczas których w sposób kompleksowy omówimy:

POBIERZ BROSZURĘ
 • E-zmiany w sprawozdawczości finansowej
 • Zapoznanie się z nową formą sprawozdania i możliwe sposoby jej przygotowania
 • Dostępne struktury logiczne - jak wybrać właściwą z nich?
 • Budowa e-sprawozdania, wymagania co do formy danych
 • Jakie są dostępne narzędzia? Czy Ministerstwo Finansów je udostępnia?
 • Podpisywanie i składanie sprawozdań
 • Sankcje i negatywne skutki wynikające z niedopełnienia obowiązków
 • Rewolucja obowiązków sprawozdawczych w dobie digitalizacji i jakich kolejnych zmian możemy się spodziewać?

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia. Gwarantujemy Państwu najwyższą jakość merytoryczną!

PARTNER MERYTORYCZNY

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i rozwiązywanie kluczowych problemów. Jesteśmy siecią firm działającą w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 250 tys. osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i dwa Service Delivery Center w Katowicach i Opolu. PwC w Polsce zatrudnia ponad 4700 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl


Korzystaj z mobilnej aplikacji PwC Espresso dostępnej pod adresem pwc.pl/espresso

Subskrybuj publikacje PwC na stronie pwc.pl/subskrypcje

Słuchaj podcastów PwC na www.pwc.pl/podcasty

PROGRAM

DZIEŃ I

25 marca 2019 (poniedziałek)

9:00 - 9:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

9:30 - 11:00

BLOK 1: E-zmiany w sprawozdawczości finansowej

 • Jakie zmiany miały miejsce w sprawozdawczości finansowej, kogo dotyczą? Jaki był cel zmian?
 • Jakie przepisy w związku z digitalizacją sprawozdań uległy jeszcze zmianie?
 • Jak i kiedy przekażę e-sprawozdanie do urzędu?
 • O jakich terminach należy pamiętać?
 • Jak wygląda format xml, co to jest?
 • Jak przygotować dane do nowej formy sprawozdań finansowych?
 • Czy muszę coś zmieniać w dotychczasowym sposobie sporządzania sprawozdania?

Prelegenci:

Magdalena Brzuszczyńska, Menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC zespole ITBC (Doradztwo Podatkowe IT)

Przemysław Grzanka, starszy konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Doradztwa Podatkowego IT (ITBC); licencjonowany doradca podatkowy

11:00-11:20

Przerwa kawowa

11:20 - 13:00

BLOK 2: Zapoznanie się z nową formą sprawozdania i możliwe sposoby jej przygotowania

 • Dostępne struktury logiczne - jak wybrać właściwą z nich?
 • Budowa e-sprawozdania, wymagania co do formy danych
 • Obowiązująca struktura danych dla informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego i dla noty podatkowej
 • Jakie są dostępne narzędzia? Czy Ministerstwo Finansów je udostępnia?
 • Czy e-sprawozdanie finansowe może automatycznie wygenerować się z systemu finansowo-księgowego? Jakiego są możliwe rozwiązania i z jakiego skorzystać?
 • Jakie są kolejne kroki w procesie związanym ze sprawozdaniem finansowym po jego sporządzeniu w formie elektronicznej? Co jeżeli moje sprawozdanie podlega badaniu?

Prelegenci:

Magdalena Brzuszczyńska, Menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC zespole ITBC (Doradztwo Podatkowe IT)

Radomił Maślak, Dyrektor w dziale Assurance PwC

13:00 - 13:50

Przerwa na lunch

13:50 - 15:00

BLOK 3: Podpisywanie i składanie sprawozdań

 • Kto i jak podpisuje sprawozdanie w formie elektronicznej
 • Podpis kwalifikowany i ePUAP – omówienie rodzajów podpisów
 • Jak zorganizować e-podpis dla obcokrajowca ?
 • Jak złożyć sprawozdanie w KRS według nowych zasad?

Prelegenci:

Ewelina Piekarz, Menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym zespole TRS (Usługi podatkowo-księgowe) w krakowskim biurze firmy PwC

Katarzyna Kaczmarzyk, Counsel w kancelarii PwC Legal Pawłowski, Żelaźnicki sp. k., radca prawny

Mateusz Ochocki, Associate w kancelarii PwC Legal Pawłowski, Żelaźnicki sp. k., aplikant adwokacki

15:00-15:40

ZAKOŃCZENIE: Bądź przygotowany

 • Co jeżeli nie dopełnię obowiązków związanych z e-sprawozdaniami finansowymi – potencjalne sankcje i negatywne skutki
 • Jak wygląda rewolucja obowiązków sprawozdawczych w dobie digitalizacji i jakich kolejnych zmian możemy się spodziewać?

Prelegent:

Przemysław Grzanka, starszy konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Doradztwa Podatkowego IT (ITBC); licencjonowany doradca podatkowy

15:40

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów uczestnikom

PRELEGENCI

Magdalena Brzuszczyńska

Menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC zespole ITBC (Doradztwo Podatkowe IT)

Mateusz Ochocki

Associate w kancelarii PwC Legal Pawłowski, Żelaźnicki sp. k., aplikant adwokacki

Ma wykształcenie ekonomiczne oraz kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami odpowiedzialnymi za raportowanie księgowe i podatkowe. Wielokrotnie prowadziła projekty związane z wdrożeniami systemów ERP, optymalizacją oraz automatyzacją procesów finansowych i podatkowych.


W PwC odpowiedzialna za projekty w obszarze automatyzacji kalkulacji podatkowych, wdrożenia rozwiązań do JPK, a obecnie również rozwiązań do e-sprawozdań finansowych.

Mateusz ma wykształcenie zarówno prawne, jak i ekonomiczne. Zajmuje się m.in. projektami z zakresu compliance prawnego oraz fuzji i przejęć. Prowadzi bieżącą obsługę korporacyjną dla ponad 50 polskich spółek, włączając spółki należące do międzynarodowych grup kapitałowych i z zarządami złożonymi głównie z cudzoziemców. Wspiera zarządy polskich firm oraz wspólników spółek w przeprowadzaniu zmian korporacyjnych, odbywaniu posiedzeń zarządów oraz Zgromadzeń Wspólników, w tym na co dzień asystuje w czynnościach związanych z zatwierdzaniem rocznych sprawozdań finansowych oraz ich składaniem w KRS.

Katarzyna Kaczmarzyk

Counsel w kancelarii PwC Legal Pawłowski, Żelaźnicki sp. k., radca prawny (od 2012 r.)

Ewelina Piekarz

Menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym zespole TRS w krakowskim biurze firmy PwC

Zajmuje się w szczególności bieżącą obsługą klientów w zakresie prawa cywilnego i handlowego, w tym zakresie czynności związanych z zatwierdzaniem i składaniem sprawozdań finansowych. Wspiera przedsiębiorców na każdym etapie działalności, zarówno w procesie zakładania nowych spółek (w tym w formacie JV z zagranicznymi inwestorami), zmian reorganizacyjnych, jak również sprzedaży czy likwidacji biznesu. Jej zainteresowania zawodowe obejmują ponadto kwestie związane z wykorzystaniem podpisów elektronicznych oraz digitalizacją w obrocie prawnym i gospodarczym.

Ma ponad 20-letnie doświadczenie w świadczeniu usług księgowych, sporządzaniu sprawozdań finansowych oraz rozliczeń podatkowych (11 lat w PwC) dla klientów z różnych branż (IT, telekomunikacja, budownictwo, farmacja, dystrybucja) działających w różnych formach prawnych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, oddziały, przedstawicielstwa), gdzie większość z podmiotów należy do międzynarodowych grup kapitałowych.

Radomił Maślak

Dyrektor w dziale Assurance PwC

Posiada szerokie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych według polskich zasad rachunkowości, jak również według MSSF, a także w doradztwie m.in. z zakresu analizy i optymalizacji procesów księgowych dla przedsiębiorstw działających m.in. w sektorach: transportowym, energetycznym, paliwowym, gazowym, chemicznym, usługowym, technologii, telekomunikacji i mediów. Brał udział w wielu projektach doradczych obejmujących wdrożenie i zastosowanie MSSF w sprawozdawczości finansowej skonsolidowanej i jednostkowej. Jest liderem projektów polegających na wdrożeniu narzędzi automatyzujących procesy finansowe, w tym proces sporządzania sprawozdań finansowych.

Przemysław Grzanka

Starszy konsultant w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Doradztwa Podatkowego IT (ITBC); licencjonowany doradca podatkowy

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu kontroli podatkowych i postępowań podatkowych oraz problemów odpowiedzialności karnej skarbowej. Posiada również doświadczenia w projektach i postępowaniach dotyczących oszustw z zakresu podatku CIT i VAT oraz podatku akcyzowego. Obecnie doradza przy projektach PwC w zakresie wdrożenia i przygotowania firm do Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz automatyzacji procesów podatkowych w przedsiębiorstwach, w szczególności projektów implementacyjnych dotyczących aplikacji wykorzystujących dane z JPK oraz rozwiązań do e-sprawozdań finansowych stworzonych przez zespół ITBC.

REJESTRACJA

WARSZTATY PŁATNE

595 PLN

przy zgłoszeniu uczestnictwa do 14 marca 2019

995 PLN

przy zgłoszeniu uczestnictwa od 15 marca 2019

Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. (więcej informacji).

KROK 1: Dane firmy i zgłaszającego

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Kierownik Projektów

rafal.szary@infor.pl

+48 519 061 530

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

22 212 13 14

ORGANIZATOR

PARTNER MERYTORYCZNY

PATRONI MEDIALNI

Copyright © 2018 IDEORIA SP. Z O.O.