Dokumentacja pracownicza 2021

WARSZTATY ONLINE

Jak prowadzić dokumentację dla pracowników pracujących w siedzibie pracodawcy oraz na pracy zdalnej

Transmisja online (na żywo)

9 grudnia 2020

POBIERZ BROSZURĘ

Szanowni Państwo,


Szanowni Państwo,właściwe prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest konieczne w każdej organizacji. Wyzwanie stanowią nie tylko zmiany w zakresie przepisów dotyczących tego tematu, ale również obecna sytuacja, która powoduje ograniczony dostęp do dokumentacji.


Bez wątpienia, prowadzenie dokumentacji pracowniczej zgodnej z przepisami prawa jest konieczne i może być przedmiotem kontroli. W związku z wyzwaniami w tym zakresie przygotowaliśmy warsztaty „Dokumentacja pracownicza 2021”, które odbędą się 9 grudnia 2020.


W trakcie warsztatów omówione zostaną:

 • Aktualne przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji pracowniczej
 • Wskazówki dotyczące dokumentacji dla pracowników będących na pracy zdalnej
 • Obieg dokumentów w dobie pandemii i pracy na odległość
 • Zakres dokumentacji, przechowywanie oraz archiwizacja


Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem warsztatów. Z pewnością będą one gwarantem zdobycia aktualnej wiedzy, która pomoże we właściwym prowadzeniu dokumentacji pracowniczej.

PROGRAM

9 grudnia 2020 (środa)

9:00

Rozpoczęcie warsztatów

9:00 - 15.30

Dokumentacja pracownicza 2021. Jak prowadzić dokumentację dla pracowników pracujących w siedzibie pracodawcy oraz na pracy zdalne

 • Ogólne zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej – okres przechowywania dokumentacji, podział dokumentacji pracowniczej
 • Jak prowadzić dokumentację pracowniczą w dobie koronawirusa - obieg dokumentacji między pracownikiem, kierownikiem a działem
 • Skierowanie na badania – pesel czy data urodzenia
 • Dane osobowe osoby ubiegającej się o pracę i pracownika – dane obowiązkowe i dane tylko za zgodą kandydata/pracownika (telefon prywatny, e-mail, osoba do kontaktu w razie wypadku, książeczka wojskowa, dane rodziny
 • W jaki sposób nawiązujemy stosunek pracy w przypadku pracy zdalnej
 • Forma i warunki umowy o pracę - problemy z określeniem miejsca świadczenia pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dane osoby zastępującej w umowie na zastępstwo, czym są przyczyny obiektywne zawarcia kolejnej umowy o pracę
 • Polecenie pracy zdalnej – w jaki sposób udzielać i gdzie przechowywać
 • Wypowiedzenie zmieniające/ porozumienie zmieniające – jakim dokumentem możemy zmienić rodzaj umowy o pracę
 • Archiwizacja w aktach osobowych wypowiedzenia zmieniającego w przypadku nie złożenia i złożenia odmowy przyjęcia nowych warunków umowy o pracę
 • Świadectwo pracy – termin wystawienia, sprostowanie, duplikat, odpis, kopia, Informacja o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Czy obowiązkowo tworzymy Część D, gdy nie udzieliliśmy kary porządkowej
 • Dokumentacja w sprawach związanych ze stosunkiem pracy - główny podział
 • Jak właściwie wygląda dokumentacja dotycząca Ewidencji czasu pracy, czy można prowadzić ją w papierze i elektronicznie
 • Jak prowadzić ewidencję czasu pracy dla pracowników pracujących zdalnie
 • Urlopy wypoczynkowe a inne nieobecności w pracy – miejsce archiwizacji dokumentacji
 • Karta wynagrodzeń – czy dokumentacja płacowa prowadzona i archiwizowana jest wyłącznie z postaci elektronicznej
 • Ewidencja odzieży roboczej przez kogo jest prowadzona i gdzie archiwizowana
 • Sposoby potwierdzania obecności w pracy przez pracowników pracujących zdalnie
 • Dokumenty, które nie powinny być archiwizowane w Dokumentacji pracowniczej
 • Warunki przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy

Przerwa na lunch

W trakcie warsztatów przewidujemy dwie przerwy na kawę i przerwę na lunch.

15:30

Zakończenie warsztatów

PRELEGENCI

Iwona Wołkiewicz

Ekspert Prawa Pracy, Trener, Wykładowca

Absolwentka Studiów Podyplomowych z Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Szkole Głównej Handlowej. Umiejętności trenerskie szkoliła na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz licznych kursach trenerskich. Wieloletni praktyk na stanowiskach Specjalisty ds. Administracji Personalnej, Specjalisty ds. Rozwoju Personelu, HR Business Partner (Coca-Cola, Orange, GTS T-Mobile, MDDP, INFOR). Obecnie Wykładowca na Studiach Podyplomowych Kadry – Płace na UTH im. H. Chodkowskiej oraz trener na kursach i szkoleniach stacjonarnych i internetowych z zakresu prawa pracy oraz prelegent na licznych konferencjach. Z wielką satysfakcją dzieli się ze słuchaczami wiedzą, nie tylko teoretyczną, ale także cenną dla kursantów wiedzą praktyczną. Zajęcia prowadzi metodami interaktywnymi, zachęcając słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w kursie.

REJESTRACJA

Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Prosimy o zapoznanie się z treścią regulaminu: regulamin
Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. (więcej informacji).

KROK 1: Dane firmy i zgłaszającego

KONFERENCJA PŁATNA

595 PLN netto

TRANSMISJA ONLINE

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Kierownik projektu

rafal.szary@infor.pl

+48 519 061 530

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

22 212 13 14

ORGANIZATOR

PARONI MEDIALNI

Copyright © 2018 INFOR PL S.A.