Dokumentacja Cen Transferowych

Prawne i praktyczne aspekty DCT po zmianach 2019

WARSZTATY

PROGRAM
REJESTRACJA

zostało do wydarzenia

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Golden Floor Tower

ul. Chłodna 51, Warszawa

29 maja 2019

Szanowni Państwo,


przed Państwem czas pełen wyzwań spowodowany kolejnymi zmianami dotyczącymi cen transferowych. Właściwe przygotowanie merytoryczne i praktyczne jest niezbędne do skrupulatnego i właściwego przygotowania dokumentacji cen transferowych. W związku z już wprowadzonymi i zbliżającymi się zmianami przygotowaliśmy dla Państwa warsztaty w tym właśnie zakresie.


Podczas warsztatów omówimy wprowadzone i planowane zmiany, w tym m.in.:

POBIERZ BROSZURĘ
 • Zmiany w ustalaniu ceny rynkowej
 • Nowe progi dokumentacyjne
 • Wyłączenia z obowiązku stosowania dokumentacji lokalnej
 • Nowa treść dokumentacji lokalnej i grupowej
 • Nowy formularz TP-R zastępujący CIT-TP i PIT-TP
 • Nowe obowiązki informacyjne
 • Dodatkowe zobowiązania podatkowe

Co bardzo istotne, warsztaty odbędą się w formule interaktywnej, co pozwoli Państwu wziąć aktywny udział jednocześnie umożliwiając zadawanie własnych pytań i dyskusje. Warsztaty poprowadzone będą tak, by poza wiedzą teoretyczną omówić wszystkie aspekty i ich zastosowanie w praktyce.


Zachęcam Państwa do zapoznania się z programem warsztatów. Jestem przekonany, że udział w tym wydarzeniu przyniesie Państwu wiele wymiernych korzyści. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości jestem do Państwa dyspozycji.


Do zobaczeniu podczas warsztatów!

Rafał Szary

Menedżer Projektów

PARTNER MERYTORYCZNY

Sołtysiński Kawecki & Szlęzak jest jedną z czołowych, niezależnych firm prawniczych w Polsce świadczących usługi prawne dla polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych. Kancelaria powstała w 1991 r. w Warszawie i obecnie zatrudnia ponad 140-osobowy zespół prawników, gwarantując swoim klientom najwyższy standard obsługi prawnej we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Atutem kancelarii jest połączenie dogłębnej wiedzy z wieloletnim doświadczeniem i kreatywnością w doradztwie prawnym, które umożliwiają rozwiązywanie najtrudniejszych problemów prawnych pojawiających się przy prowadzeniu działalności gospodarczej.Od wielu lat zarówno SK&S, jak i prawnicy indywidualnie rekomendowani są w wiodących polskich i międzynarodowych rankingach takich jak m.in. Chambers & Partners czy Legal500, w obszarach: prawa handlowego, bankowości i finansów, własności intelektualnej, postępowań sądowych i arbitrażu, fuzji i przejęć, rynków kapitałowych, prawa antymonopolowego, prawa podatkowego, prawa karnego gospodarczego oraz prawa pracy.

PROGRAM

DZIEŃ I

29 maja 2019 (środa)

8:30 - 9:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

9:00 - 10:30

BLOK I

 • Zmiana zakresu podmiotów zobowiązanych do stosowania ceny rynkowej i pojęcia transakcji
  Nowa szeroka definicja podmiotów powiązanych obejmująca także:
  a) faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych, pomimo braku jakichkolwiek powiązań formalnych,
  b) niezależne podmioty, pomiędzy którymi występują relacje nieuzasadnione ekonomicznie.
  Nowa szeroka definicja transakcji obejmująca wszelkie działania o charakterze gospodarczym
 • Zmiany w ustalaniu ceny rynkowej
  Nowe przepisy wprowadzają istotne zmiany w zakresie sposobu określenia ceny w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi:
  a) nowa tzw. „szósta metoda” ustalania cen transferowych, obejmująca m. in. techniki wyceny,
  b) nowe zasady badania porównywalności dla restrukturyzacji i transakcji dotyczących wartości niematerialnych,
  c) nowe wytyczne w zakresie analiz porównawczych i analiz zgodności,
  d) nowe zasady dokonywania korekty rocznej.
 • Uproszczenia w ustalaniu ceny rynkowej
  Nowelizacja przepisów wprowadza tzw. bezpieczne przystanie (safe harbors), umożliwiające uproszczone rozliczenie usług o niskiej wartości dodanej i pożyczek:
  a) omówienie zasad stosowania uproszczeń,
  b) przykłady usług kwalifikujących się do bezpiecznej przystani.

Prowadzący:

Wojciech Węgrzyn, adwokat, Ekspert w zakresie podatku VAT i CIT, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Paulina Patrycja Markowska, Prawnik, doradca podatkowy, radca prawny, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

10:30 -10:50

Przerwa kawowa

10:50 - 12:20

BLOK II

 • Nowe progi dokumentacyjne
  Nowe przepisy wprowadzają rewolucję w zakresie progów dokumentacyjnych, znosząc progi podmiotowe oraz ujednolicając progi transakcyjne:
  a) omówienie nowych progów w porównaniu do obowiązujących w latach poprzednich,
  b) kumulowanie różnych transakcji do jednego progu,
  c) możliwość wyboru przepisów (nowe/stare) do rozliczeń za 2018 rok.
 • Wyłączenia z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej
  Nowelizacja wprowadza szereg wyłączeń z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej pomimo przekroczenia progów transakcyjnych, w szczególności w stosunku do transakcji krajowych pomiędzy podmiotami osiągającymi dochód podatkowy:
  a) przesłanki wyłączające obowiązek sporządzenia dokumentacji,
  b) omówienie przykładów
 • Nowa treść dokumentacji lokalnej (local file)
  Nowelizacja na nowo definiuje treść dokumentacji lokalnej, w związku z czym istnieje konieczność dostosowania wzorów używanych w latach poprzednich:
  a) omówienie różnic w stosunku do dokumentacji lokalnej na starych zasadach,
  b) sporządzenie nowej dokumentacji lokalnej krok po kroku,
  c) przygotowanie opisu analizy zgodności według nowych przepisów.

Prowadzący:

Wojciech Węgrzyn, adwokat, Ekspert w zakresie podatku VAT i CIT, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Paulina Patrycja Markowska, Prawnik, doradca podatkowy, radca prawny, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

12:20 - 13:10

Przerwa na lunch

13:10 - 14:40

BLOK III

 • Nowa treść dokumentacji grupowej (master file)
  Nowelizacja na nowo definiuje treść dokumentacji grupowej, w związku z czym istnieje konieczność dostosowania wzorów używanych w latach poprzednich:
  a) omówienie różnic w stosunku do dokumentacji grupowej na starych zasadach,
  b) specyficzne polskie elementy dokumentacji grupowej, nie wynikające z wytycznych OECD,
  c) sporządzenie nowej dokumentacji grupowej krok po kroku.
 • Nowy formularz TP-R zastępujący CIT-TP/PIT-TP
  Wprowadzono obowiązek składania nowego formularza TP-R, który znacznie poszerza zakres informacji przekazywanych organom podatkowym w stosunku do formularza CIT-TP/PIT-TP, obejmując m. in. wskaźniki finansowe, metodologię cen transferowych i szczegółowe dane dotyczące transakcji finansowych:
  a) omówienie różnic w stosunku do formularza CIT-TP/PIT-TP,
  b) wypełnienie formularza TP-R krok po kroku
 • Nowe obowiązki informacyjne (oświadczenie, MDR)
  Omówienie nowych dodatkowych obowiązków informacyjnych:
  a) oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji obejmującego dodatkowo oświadczenie o realizacji transakcji na zasadach rynkowych,
  b) obowiązków informacyjnych MDR w zakresie cen transferowych,
  c) sankcji za niewypełnienie obowiązków informacyjnych.

Prowadzący:

Wojciech Węgrzyn, adwokat, Ekspert w zakresie podatku VAT i CIT, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Paulina Patrycja Markowska, Prawnik, doradca podatkowy, radca prawny, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

14:40 -15:00

Przerwa kawowa

15:00 - 16:30

BLOK IV

 • Pominięcie lub recharakteryzacja transakcji
  Nowe przepisy umożliwiają organom podatkowym całkowite pominięcie lub recharakteryzację transakcji, gdy nie jest ona racjonalna ekonomicznie:
  a) przesłanki pominięcia lub recharakteryzacji transakcji,
  b) omówienie przykładów,
  c) retroaktywne stosowanie zasad do rozliczeń w poprzednich latach.
 • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe
  Nowelizacja zastępuje dotychczasową sankcyjną 50% stawkę podatku dodatkowym zobowiązaniem podatkowym w wysokości 10%-30% wymierzanym także w przypadku straty:
  a) przesłanki nałożenia dodatkowego zobowiązania podatkowego,
  b) omówienie przykładów.
 • Uproszczona APA
  Ministerstwo Finansów proceduje projekt uproszczonego porozumienia cenowego, które ma zostać wprowadzone jeszcze w 2019 roku i umożliwić wyłączenie limitu kosztów podatkowych powyżej 5% EBITDA od początku 2018 roku:
  a) zakres transakcji objętych uproszczonym porozumieniem cenowym,
  b) procedura uzyskania uproszczonego porozumienia cenowego.

Prowadzący:

Wojciech Węgrzyn, adwokat, Ekspert w zakresie podatku VAT i CIT, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Paulina Patrycja Markowska, Prawnik, doradca podatkowy, radca prawny, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

16:30

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów uczestnikom

PRELEGENCI

Wojciech Węgrzyn

adwokat, Ekspert w zakresie podatku VAT i CIT, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Współpracę z SK&S rozpoczął w 2017 roku.Specjalizuje się w zakresie podatku VAT oraz CIT, postępowaniach podatkowych i sądowych, cenach transferowych. W trakcie swojej ponad siedmioletniej kariery zawodowej uczestniczył w wielu przeglądach podatkowych i projektach optymalizacyjnych, a także wielokrotnie reprezentował klientów w kontrolach podatkowych oraz postępowaniach podatkowych i sądowych we wszystkich instancjach.

Paulina Patrycja Markowska

Prawnik, doradca podatkowy, radca prawny, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w zakresie podatków dochodowych. Reprezentuje klientów w sporach przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. W swojej praktyce prawniczej koncentruje się również na doradztwie w zakresie prawa handlowego, prawa spółek i M&A. Doświadczenie zawodoweDo zespołu kancelarii SK&S dołączyła w 2019 r. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w polskich i zagranicznych firmach doradztwa podatkowego. W latach 2017-2018 odpowiedzialna za pracę działu prawnego w spółce giełdowej z segmentu FMCG. Posiada kwalifikacje zarówno radcy prawnego, jak i licencjonowanego doradcy podatkowego

REJESTRACJA

KONFERENCJA PŁATNA

1295 PLN

Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. (więcej informacji).

KROK 1: Dane firmy i zgłaszającego

przy zgłoszeniu uczestnictwa do 10 maja 2019

1495 PLN

przy zgłoszeniu uczestnictwa po 10 maja 2019

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Kierownik Projektów

rafal.szary@infor.pl

+48 519 061 530

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

22 212 13 14

ORGANIZATOR

PARTNER MERYTORYCZNY

PATRONI MEDIALNI

Copyright © 2018 IDEORIA SP. Z O.O.