Delegowanie pracowników - zmiany w przepisach

WARSZTATY

Nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

PROGRAM
REJESTRACJA

zostało do wydarzenia

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Warszawa

Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51

13 października 2020

POBIERZ BROSZURĘ


Zachęcam Państwa do zapoznania się ze szczegółowym programem wydarzenia. Jestem pewien, że udział w warsztatach przyniesie Państwu wymierne korzyści!

Szanowni Państwo,


14 sierpnia 2020 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Ma ona na celu wdrożenie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Znowelizowane przepisy zaczną obowiązywać 4 września 2020 r.


Nowelizacja służy wdrożeniu dyrektywy UE, której celem jest rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk ale również propagowanie zasady, że za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo wynagrodzenie. Kolejnym kluczowym elementem wynikającym w nowelizacji jest zapewnienie uczciwych warunków wynagrodzenia pracownikom delegowanym oraz równych warunków konkurencji między przedsiębiorstwami delegującymi pracowników a lokalnymi przedsiębiorstwami w kraju przyjmującym.


Nowelizacja wprowadziła wiele zmian, których znajomość jest niezbędna każdemu pracodawcy. Wśród zmian są:

 • zmiana w zakresie definicji „pracodawcy delegującego pracownika”,
 • modyfikacja minimalnych warunków zatrudnienia,
 • gwarancja szerszego zakresu warunków zatrudnienia przysługujących delegowanemu pracownikowi,
 • poszerzenie zakresu uprawnień oraz zadań Państwowej Inspekcji Pracy,
 • zmiany w zakresie przepisów karnych.

Rafał Szary

Project Manager


Bezpieczne warsztaty!

 • Gwarantujemy Państwu przestrzeganie wszelkich standardów bezpieczeństwa. Sala warsztatowa jest zdezynfekowana, zachowujemy odpowiednie odległości, każdy z Państwa otrzymuje zdezynfekowane materiały konferencyjne, gwarantujemy dostępność środków do dezynfekcji, a na życzenie udostępniamy jednorazowe maseczki.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Gwarantujemy wiedzę na najwyższym poziomie – warsztaty prowadzone są przez jednego z najlepszych ekspertów w zakresie delegowania pracowników
 • Program w pełni dostosowany jest do najnowszych zmian, jakie obowiązują od 4 września 2020
 • Zapewnimy Państwu znakomitą atmosferę sprzyjająca pogłębianiu wiedzy ale również nawiązaniu nowych relacji biznesowych

PROGRAM

13 października 2020 (wtorek)

8:30 - 9:00

Rejestracja uczestników

Witamy podczas warsztatów. Zapraszamy do rejestracji.

9:00 - 16:20

Delegowanie pracowników - zmiany w przepisach.

Nowelizacja ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług

 • Wstęp – cel i ogólne założenia nowelizacji ustawy o delegowaniu pracowników
 • Rozszerzony katalog minimalnych warunków zatrudnienia dla pracowników delegowanych w okresie delegowania krótkoterminowego
 • Składniki wynagrodzenia
 • Należności z tytułu podróży służbowych
 • Nowe obowiązki polskich firm korzystających z pracowników tymczasowych
 • Limit czasowy delegowania krótkoterminowego
 • Zasady obliczania limitu w przypadku delegowań następujących po sobie
 • Zasady obliczania limitu w przypadku delegowań trwających w dniu wejścia w życie nowelizacji
 • Możliwość przedłużenia limitu w drodze umotywowanego powiadomienia
 • Rozszerzony katalog minimalnych warunków zatrudnienia dla pracowników delegowanych po przekroczeniu limitu delegowania krótkoterminowego
 • Rozszerzony katalog minimalnych warunków zatrudnienia dla pracowników delegowanych po przekroczeniu limitu delegowania krótkoterminowego – ciąg dalszy
 • Nowe obowiązki administracyjne dla pracodawców delegujących pracowników do Polski
 • Rozszerzony obowiązek przechowywania dokumentów na terytorium Polski
 • Obowiązek zawiadamiania Inspekcji Pracy o zmianie informacji dotyczących delegowania
 • Obowiązek poinformowania agencji pracy tymczasowej o warunkach zatrudnienia wynikających z polskich przepisów
 • Obowiązek poinformowania agencji pracy tymczasowej o delegowaniu pracownika tymczasowego do innego kraju UE
 • Sankcje za niedopełnienie obowiązków
 • Nowe obowiązki polskich agencji pracy tymczasowych
 • Odpowiedzialność za pracowników tymczasowych delegowanych do innego kraju UE przez pracodawcę użytkownika
 • Nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy
 • Prawo żądania informacji od polskich pracodawców delegujących pracowników za granicę i od polskich urzędów (m.in. US, ZUS)
 • Rozszerzenie zakresu współpracy PIP z organami innych państw UE; praktyczne konsekwencje dla polskich pracodawców

Przerwa na lunch

W trakcie warsztatów zaprosimy Państwa na lunch i dwie przerwy kawowe.

16:20

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów uczestnikom

PRELEGENCI

Tomasz Rogala

Radca prawny, starszy prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter | Littler Global

Zarządzający Zespołem Global Mobility&Immigration. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa w obszarze prawa pracy i prawa imigracyjnego. Zarządza projektami z zakresu międzynarodowej mobilności pracowników, takimi jak transfery wewnątrz grupy kapitałowej (intra-corporate transfers) oraz delegowania w celu świadczenia usług , a także projektami dotyczącymi lokalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Reprezentuje klientów w postępowaniach dot. legalizacji zatrudnienia i pobytu cudzoziemców przed organami administracyjnymi w obu instancjach oraz sądami. Doradza kompleksowo w obszarze wszystkich aspektów HR związanych z zatrudnieniem cudzoziemców oraz prowadzi szkolenia i warsztaty dot. tych zagadnień. Autor publikacji prasowych i komentarzy dot. tematu zatrudniania cudzoziemców. Niezależnie od zagadnień mobilności pracowniczej i zatrudniania cudzoziemców, doradza w pełnym spektrum indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym w zakresie zagadnień takich jak zwolnienia, restrukturyzacje, relacje ze związkami zawodowymi i innymi przedstawicielstwami pracowników, kształtowanie systemów wynagradzania, zarządzenie czasem pracy, przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi. Reprezentuje klientów w sprawach sądowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

REJESTRACJA

WARSZTATY PŁATNE

695 PLN netto

Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. (więcej informacji).

KROK 1: Dane firmy i zgłaszającego

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Menedżer Projektów

rafal.szary@infor.pl

+48 519 061 530

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

22 212 13 14

PATRONI MEDIALNI

ORGANIZATOR

PARTNER MERYTORYCZNY

Copyright © 2020 Infor.pl SA