Akademia Wynagrodzeń 2020

WIDEOSZKOLENIE

Kompleksowa baza wiedzy oparta o aktualne przepisy

Aktualny stan prawny

Czas trwania szkolenia - 6 godzin!


Każdy z tematów omówiony jest zgodnie z aktualnymi przepisami. Eksperci to osoby z bardzo bogatym doświadczeniem, specjalizujące się w prawie pracy, na co dzień zajmujący się tą tematyką w praktyce. Każdy z 6 bloków tematycznych złożony jest z:

Akademia Wynagrodzeń 2020 to kompleksowa baza wiedzy dotycząca ustalania nie tylko wysokości wynagrodzenia, ale również pozostałych świadczeń pracowniczych. Zaktualizowanie wiedzy w tym zakresie jest szczególnie istotne w sytuacji wielu zmian spowodowanych obecną sytuacją. Zapraszamy do skorzystania z obszernej wiedzy w zakresie wynagrodzeń, w pełni opartej o najnowsze przepisy i regulacje. Akademia wynagrodzeń składa się z 6 szkoleń wideo – w Państwa ręce oddajemy 6 godzin szkoleniowych - oraz materiałów merytorycznych zawierających wszystkie omawiane zagadnienia.


W ramach Akademii Wynagrodzeń 2020 omawiamy najważniejsze tematy:

 • Wynagrodzenia minimalne
 • Kontrole ZUS oraz kontrole PIP
 • Systemy premiowe i benefity pracownicze
 • Umowy cywilnoprawne: stawka minimalna, składki, opodatkowanie
 • Wynagrodzenia a PPK. Potrącenia na liście płac
 • Składki ZUS 2020 i podatek dochodowy

Dlaczego warto?

 • Gwarantujemy wiedzę na najwyższym poziomie, odpowiadającą aktualnym przepisom prawnym
 • Jest to kompleksowe źródło informacji w formule wideo uzupełnionej o elektroniczną wersję materiałów merytorycznych
 • Ze szkoleń można skorzystać w dowolnym miejscu i momencie
 • 60-minutowego szkolenia wideo,
 • materiału zawierającego wszystkie omawiane aspekty w wersji elektronicznej.

PROGRAM

Akademia Wynagrodzeń 2020

Zapraszamy do zapoznania się z ramowym programem Akademii Wynagrodzeń 2020! Każdy z bloków to 60 minut szkolenia wideo oraz wersja elektroniczna materiałów zawierających omawiane informacje.

Wynagrodzenie minimalne w 2020 r.

 • Podstawa prawna
 • Funkcja wynagrodzenia minimalnego i zasada godnej płacy
 • Ustalenie wynagrodzenia minimalnego
 • Procedura ustalania + terminy
 • Jak ustalić minimalne wynagrodzenie za pracę?
 • Dodatki do wynagrodzenia
 • Zmiana wynagrodzenia minimalnego a zmiana umowy o pracę
 • Zasady dokonywania potrąceń od wynagrodzenia a wysokość wynagrodzenia minimalnego
 • Wpływ zmiany wynagrodzenia minimalnego na inne aspekty
 • Przestój
 • Odprawa w zw. z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika
 • Odszkodowanie dla pracownika
 • Przepisy wewnątrzzakładowe

Kontrole ZUS i kontrole PIP

 • Rodzaje kontroli
 • Wszczęcie kontroli
 • Zawiadomienie o wszczęciu kontroli
 • Przedmiot kontroli
 • Miejsce prowadzenia kontroli
 • Uprawnienia inspektorów ZUS
 • Obowiązki kontrolowanego
 • Prawa kontrolowanego
 • Protokół kontroli – wynik kontroli
 • Zastrzeżenie do protokołu kontroli
 • Zakończenie kontroli
 • Kontrola ZUS w praktyce
 • Najczęściej kontrolowane obszary

Kontrole Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Zakres podmiotowy i cele kontroli
 • Rodzaje kontroli
 • Wszczęcie kontroli
 • Upoważnienie
 • Przedmiot kontroli
 • Miejsce kontroli
 • Uprawnienia i obowiązki inspektorów PIP
 • Współdziałanie organów
 • Obowiązki kontrolowanego
 • Zakończenie kontroli
 • Sankcje nakładane przez Państwową Inspekcję Pracy
 • Najczęściej kontrolowane obszary

Kontrole Państwowej Inspekcji Pracy

System premiowy i benefity pracownicze

 • Cechy charakterystyczne premii
 • Podstawa wypłacania premii
 • Rozliczanie premii
 • Zmiana zasad premiowania na niekorzyść pracowników
 • Szczególna sytuacja związana z COVID-19

Premie

 • Premia vs. Benefit
 • Najczęstsze benefity na rynku
 • Czy benefity zawsze mają charakter nie roszczeniowy?
 • Zmiana zasad przyznawania benefitów na niekorzyść pracowników
 • Rozliczanie benefitów
 • Równe traktowanie a premie i benefity

Benefity

Umowy cywilnoprawne: stawka minimalna, składki, opodatkowanie

 • Rodzaje umów cywilnoprawnych - charakterystyka
 • Umowa o dzieło
 • Umowa zlecenie / Umowa o świadczenie usług
 • B2B – umowa o współpracy
 • Ryzyko reklasyfikacji umów cywilnoprawnych
 • Reklasyfikacja na gruncie prawa pracy
 • Reklasyfikacja na gruncie ubezpieczeń społecznych
 • Konsekwencje reklasyfikacji
 • Zasady kształtowania wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych – stawki minimalne
 • Zasady ogólne wynagradzania
 • Wynagrodzenie minimalne
 • Potwierdzanie liczby godzin
 • Kontrola poprawności naliczania
 • Składki na ubezpieczenie społeczne od umów cywilnoprawnych
 • Tytuł do objęcia
 • Płatnik składek
 • Wymiar składek
 • Jakie składki na ubezpieczenie społeczne są obowiązkowe?
 • Zatrudnianie osób do 26 r.ż.
 • Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

Wynagrodzenia a PPK: potrącenia na liście płac

 • Podstawowe założenia PPK
 • Podmiot zatrudniający i osoba zatrudniona
 • Pracodawca i pracownik– wyłączenia
 • Terminy wprowadzania PPK
 • Zapisywanie do PPK
 • Pojęcie wynagrodzenia w ustawie o PPK
 • Finansowanie
 • Zawieszenie wpłat do PPK
 • PPK a regulamin wynagrodzenia
 • Potrącenia na liście płac
 • Potrącenia publicznoprawne
 • Potrącenia w rozumieniu k.p.
 • Zasady ogólne dokonywania potrąceń z wynagrodzenia
 • Kwoty wolne od potrąceń w 2020
 • Kwoty wolne od potrąceń w 2020 dla pracownika do 26 r.ż.
 • Sankcje

Składki ZUS i podatek dochodowy

 • Umowa o pracę jako tytuł do objęcia ubezpieczeniem społecznym
 • Podstawa wymiaru składek pracowników
 • Wysokość wynagrodzenia a podstawa wymiaru składek
 • Podstawa wymiaru składek - limit
 • Wyłączenie z podstawy wymiaru składek
 • Pracodawca jako płatnik składek
 • Status i obowiązki płatnika
 • Składki na ubezpieczenia społeczne
 • Składki obowiązkowe
 • Terminy zapłaty składek
 • Reklasyfikacja umowy cywilnoprawnej na umowę o pracę
 • Prawo regresu płatnika względem pracownika
 • Składki na ubezpieczenie społeczne a Tarcza Antykryzysowa
 • Zwolnienie ze składek
 • Dofinansowanie z Tarczy a wpływ na wysokość składek
 • Podatek dochodowy PIT
 • Świadczenia nieodpłatne
 • Kwoty wolne od podatku dochodowego
 • Koszty uzyskania przychodu
 • Płatnik zaliczek na podatek
 • Skala podatkowa
 • Wysokość zaliczek
 • Termin przekazania zaliczek
 • Podatek dochodowy a tarcza antykryzysowa

Akademia Wynagrodzeń 2020

PRELEGENCI

Paula Koczara

Associate w zespole prawa pracy, Kancelaria Bird & Bird

Specjalizuje się w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych. Doradza klientom od 2011 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Posiada także doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym obsłudze procesów zbiorowych przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. Wspiera przedsiębiorców w bieżącym doradztwie związanym z prawem pracy ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania polityk wynagradzania, benefitach pracowniczych, zgodności z przepisami dotyczącymi równego traktowania w zatrudnieniu. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z projektami restrukturyzacyjnymi i zwolnieniami grupowymi, prawno-pracowniczymi aspektami połączeń spółek, negocjacjami porozumień grupowych i prowadzeniem sporów zbiorowych. Przed dołączeniem do Bird & Bird zdobywała doświadczenie w polskich kancelariach prawnych, poprzednio w renomowanej butikowej kancelarii prawa pracy.

Jako Senior Associate i szef praktyki prawa podatkowego, jest ekspertem we wszelkich kwestiach podatkowych m.in. transakcjach korporacyjnych, energetyce, fuzjach i przejęciach oraz nieruchomościach. Od 2003 roku wspiera klientów w krajowych i międzynarodowych kwestiach podatkowych, w tym w międzynarodowym planowaniu podatkowym. Zespół podatkowy wspiera klientów Bird & Bird w szerokim zakresie prawa podatkowego m.in. w transakcjach korporacyjnych, fuzjach i przejęciach, nieruchomościach i wielu innych. Przez lata zdobywał duże doświadczenie zawodowe pracując dla wiodących polskich i międzynarodowych kancelarii prawnych. Jest autorem licznych artykułów dla specjalistycznych czasopism i komentarzy dla gazet i czasopism prawniczych, a także jest częstym mówcą na polskich i międzynarodowych konferencjach i seminariach.

Bartłomiej Sikora

Adwokat, doradca podatkowy, szef praktyki prawa podatkowego, Kancelaria Bird & Bird

REJESTRACJA

WIDEOSZKOLENIE PŁATNE

595 PLN

Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. (więcej informacji).

KROK 1: Dane firmy i zgłaszającego

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Menedżer Projektów

rafal.szary@infor.pl

+48 519 061 530

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

22 212 13 14

PATRONI MEDIALNI

ORGANIZATOR

PARTNER MERYTORYCZNY

Copyright © 2020 Infor.pl SA