PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
- OMÓWIENIE DOKUMENTACJI

poziom zaawansowany

WARSZTATY

PROGRAM
REJESTRACJA
Dni
Godzin
Minut
Sekundy

zostało do wydarzenia

Centrum Konferencyjne Golden Floor

Chłodna 51, Warszawa

17 Maja 2019 r.

1 stycznia 2019 roku weszła w życie uchwalona w dniu 4 października 2018 roku ustawa
o pracowniczych planach kapitałowych.

POBIERZ BROSZURĘ

Pierwsze składki do PPK powinny zostać odprowadzone w drugiej połowie 2019 roku. PPK mają być prowadzone w formie umów zawieranych przez podmioty zatrudniające (głównie pracodawców)
z towarzystwami funduszy inwestycyjnych, powszechnymi oraz pracowniczymi towarzystwami emerytalnymi, a także zakładami ubezpieczeń na życie.


Założenia projektu zakładają obligatoryjne współfinansowanie PPK przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, zamrożenie środków do czasu osiągnięcia 60 roku życia (z pewnymi wyjątkami), zasady polityki inwestycyjnej związanej z wiekiem uczestników oraz szereg rozwiązań nowych, nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego oszczędzania.


Należy z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że PPK staną się w okresie najbliższych dwóch lat popularnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców.


Przygotowując się do wprowadzenia tego projektu już dziś oferujemy Państwu szkolenie, które w sposób syntetyczny pozwoli na przygotowanie się do wyzwań jakie niosą PPK. Podczas szkolenia omówiona zostanie dokumentacja, której prowadzenie będzie obowiązkiem każdego pracodawcy oferującego PPK. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego przeanalizujemy procedurę i harmonogram tworzenia PPK,
a także zwrócimy uwagę, na najważniejsze zadania pracodawców, które na nich czekają w najbliższych miesiącach.

PROGRAM

9:00 - 9:30

Rejestracja Gości

9:30 - 10:45

SESJA I

 • Pracownicze Plany Kapitałowe - główne założenia, wyrównanie wiedzy

10:45 - 11:00

Przerwa na kawę

11:00 - 13:00

SESJA II
Dokumentacja w PPK w relacji z uczestnikiem

 • Informacja o warunkach uczestnictwa w PPK
 • Oświadczenie o osobach uprawnionych do środków PPK po śmierci uczestnika
 • Informacja o zawarciu umowy o prowadzenie PPK
 • Informacja o warunkach wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK
 • Roczna informacja o wysokości środków zgromadzonych na rachunku PPK
 • Wniosek uczestnika o dokonanie konwersji lub zamiany
 • Wniosek osoby uprawnionej o wypłatę transferową

13:00 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:30
SESJA III
Dokumentacja w PPK w relacji z podmiotem zatrudniającym


 • Umowa o zarządzanie
 • Umowa o prowadzenie
 • Wniosek o wypłatę transferową
 • Informacja o wypłacie, wypłacie transferowej lub zwrocie środków zgromadzonych na rachunku PPK
 • Informacja o złożeniu przez uczestnika deklaracji rezygnacji z oszczędzania w PPK
 • Informacja o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK

15:30 - 16:00

SESJA IV


 • Pytania i odpowiedzi

16:00

Zakończenie

PRELEGENCI

dr Marcin Wojewódka

Członek Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o. Radca prawny i założyciel Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.

Radca prawny, numer wpisu WA-5369 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Założyciel Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych: Psychologia Zarządzania Personelem oraz Zamówienia Publiczne. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych pisząc pracę doktorską o Pracowniczych Programach Emerytalnych. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych, które zdobył w wiodących firmach doradczych, takich jak Arthur Andersen oraz Mercer Human Resource Consulting oraz prowadząc kancelarię prawną od 2004 roku. W latach 2016-2017 był Członkiem Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

REJESTRACJA

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. (więcej informacji).

KROK 1: Dane firmy i zgłaszającego

Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

przy zgłoszeniu uczestnictwa od 27 kwietnia 2019

1495 PLN

przy zgłoszeniu uczestnictwa do 26 kwietnia 2019

1295 PLN

WARSZTATY PŁATNE

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Aneta Olczak

Kierownik projektu

+48 510 024 780

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

22 212 13 14

ORGANIZATOR

PATRON MERYTORYCZNY

PATRONI MEDIALNI

Copyright © 2018 IDEORIA SP. Z O.O.