PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
- OMÓWIENIE DOKUMENTACJI

WARSZTATY

PROGRAM
REJESTRACJA
Dni
Godzin
Minut
Sekundy

zostało do wydarzenia

Golden Floor Centrum

ul. Sienna 39, Warszawa

16 października 2019 r.

1 stycznia 2019 roku weszła w życie uchwalona w dniu 4 października 2018 roku ustawa
o pracowniczych planach kapitałowych.

POBIERZ BROSZURĘ

Pierwsze składki do PPK powinny zostać odprowadzone w drugiej połowie 2019 roku. PPK mają być prowadzone w formie umów zawieranych przez podmioty zatrudniające (głównie pracodawców)
z towarzystwami funduszy inwestycyjnych, powszechnymi oraz pracowniczymi towarzystwami emerytalnymi, a także zakładami ubezpieczeń na życie.


Założenia projektu zakładają obligatoryjne współfinansowanie PPK przez podmioty zatrudniające oraz osoby zatrudnione, zamrożenie środków do czasu osiągnięcia 60 roku życia (z pewnymi wyjątkami), zasady polityki inwestycyjnej związanej z wiekiem uczestników oraz szereg rozwiązań nowych, nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego oszczędzania.


Należy z dużą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że PPK staną się w okresie najbliższych dwóch lat popularnym świadczeniem oferowanym przez większość pracodawców.


Przygotowując się do wprowadzenia tego projektu już dziś oferujemy Państwu szkolenie, które w sposób syntetyczny pozwoli na przygotowanie się do wyzwań jakie niosą PPK. Podczas szkolenia omówiona zostanie dokumentacja, której prowadzenie będzie obowiązkiem każdego pracodawcy oferującego PPK. Zapraszamy na szkolenie, podczas którego przeanalizujemy procedurę i harmonogram tworzenia PPK,
a także zwrócimy uwagę, na najważniejsze zadania pracodawców, które na nich czekają w najbliższych miesiącach.

PROGRAM

9:00 - 9:30

Rejestracja Gości

9:30 - 10:45

SESJA I

Wyrównanie wiedzy o najważniejszych aspektach PPK

 • Uwarunkowania wdrożenia PPK
 • Tryb tworzenia i terminy wdrożenia PPK
 • Prowadzenie konsultacji ze związkami zawodowymi albo reprezentacja osób zatrudnionych w PPKi ich rola w wyborze usługodawcy PPK
 • Związki zawodowe a PPK
 • Niezwiązkowa reprezentacja pracowników
 • Dobrowolność i automatyczny zapis do PPK
 • Pytania i odpowiedzi

10:45 - 11:00

Przerwa na kawę

11:00 - 13:00

SESJA II
Dokumentacja w PPK w relacji z uczestnikiem

 • Informacja o warunkach uczestnictwa w PPK
 • Oświadczenie o osobach uprawnionych do środków PPK po śmierci uczestnika
 • Informacja o zawarciu umowy o prowadzenie PPK
 • Informacja o warunkach wypłaty środków zgrpmadzonych na rachunku PPK
 • Roczna informacja o wysokości środków zgromadzonych na rachunku PPK
 • Wniosek uczestnika o dokonanie konwersji lub zmiany
 • Wniosek osoby uprawnionej o wypłatę transferową
 • Nietypowe formy zatrudnienia a PPK
 • Formy dokumentacji w PPK, przechowywanie dokumentów?

Dokumentacja w PPK w relacji z uczestnikiem

13:00 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:30
SESJA III
Dokumentacja w PPK w relacji z podmiotem zatrudniającym


 • Umowa o zarządzanie PPK – główne aspekty i zasady negocjowania warunków•Umowa o prowadzenie PPK
 • Zasilenia do PPK ze środków publicznych (wpłata powitalna/dopłata roczna)
 • Naliczanie wpłat do PPK (podstawa naliczenia, wysokość, terminy)
 • Wniosek o wypłatę transferową
 • Informacja o wypłacie, wypłacie transferowej lub zwrocie środków zgromadzonych na rachunku PPK
 • Informacja o złożeniu przez uczestnika deklaracji rezygnacji z oszczędzania w PPK
 • Informacja o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK
 • Rozporządzenia wykonawcze i interpretacje podatkowe w obszarze PPK
 • ZUS RCA a wpłaty do PPK

Dokumentacja w PPK w relacji z podmiotem zatrudniającym

15:30 - 16:00

SESJA IV

Obsługa PPK oraz możliwości wypłaty środków

 • Współpraca z instytucją finansową
 • Korekty i rozliczenia za okresy wsteczne
 • Uprawnienia uczestnika PPK
 • Dyspozycje składane podmiotowi zatrudniającemu
 • Dyspozycje składane instytucji finansowej
 • Wypłaty środków z PPK

16:00

Zakończenie

PRELEGENCI

dr Antoni Kolek

Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego

Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o. Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz gospodarki przestrzennej EUROREG UW. Specjalizuje się w zagadnieniach ubezpieczeń społecznych. W 2016 roku był Koordynatorem „Przeglądu systemu emerytalnego – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności.”. Posiada doświadczenie w zarzadzaniu w administracji publicznej. Pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Prezesa ZUS, realizując projekty kadrowe i restrukturyzacyjne. Pracownik naukowy, realizujący działalność dydaktyczną. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i analiz. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i opracowań poświęconych zagadnieniom ubezpieczeń społecznych, rynku pracy oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Autor monografii „Rola Międzynarodowej Organizacji Pracy i Banku Światowego w kształtowaniu systemów emerytalnych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku” (Warszawa 2014). Współautor publikacji metodologicznej pt. „Metodologia badań nauk o polityce publicznej w obszarze zabezpieczenia społecznego” (Warszawa 2016), raportu „PPE w przeddzień wejścia w życie PPK – praktyka rynkowa” oraz raportu „Pracownicze Plany Kapitałowe -szansa czy miraż?”.

REJESTRACJA

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. (więcej informacji).

KROK 1: Dane firmy i zgłaszającego

Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

przy zgłoszeniu uczestnictwa od 21 września 2019

1295 PLN

przy zgłoszeniu uczestnictwa do 20 września 2019

1095 PLN

WARSZTATY PŁATNE

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Aneta Olczak

Kierownik projektu

+48 510 024 780

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

22 212 13 14

ORGANIZATOR

PATRON MERYTORYCZNY

PATRONI MEDIALNI

Copyright © 2018 IDEORIA SP. Z O.O.