PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE
W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH


WARSZTATY

PROGRAM
REJESTRACJA
Dni
Godzin
Minut
Sekundy

zostało do wydarzenia

Centrum Konferencyjne Golden Floor, ul. Chłodna 51, Warszawa

21 września 2020 r.

POBIERZ BROSZURĘ
 • Czy gminna biblioteka zatrudniająca pięć osób musi tworzyć PPK?
 • Czy zakład karny musi zapisać do swojego PPK więźniów, którym wypłaca wynagrodzenie?
 • Czy trzeba naliczać wpłaty do PPK od składników wynagrodzenia urzędników finansowanych ze środków unijnych?
 • W jaki sposób bezpiecznie przeprowadzić oraz udokumentować proces wyboru usługodawcy PPK?
 • Jak uniknąć odpowiedzialności karnej w PPK?

Od 2021 roku wszystkie jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do utworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Bez względu na to, jak dużą liczbę osób zatrudniają. Utworzenie PPK może być największym wyzwaniem 2020 roku, gdyż obowiązujące przepisy są dosyć rygorystyczne, procedura tworzenia PPK jest skomplikowana, a kary za brak przestrzegania zasad wynikających z ustawy o PPK wymierne. Dlatego już teraz warto przygotować się do tego wyzwania.


Na szkoleniu dowiesz się między innymi:


PROGRAM

9:00 - 9:30

Rejestracja Gości

9:30 - 10:45

SESJA I

Zasady Ogólne

 • Miejsce PPK w systemie zabezpieczenia emerytalnego
 • Obowiązek dla pracodawcy i przywilej dla pracownika
 • Specyfika PPK w podmiotach sektora finansów publicznych

10:45 - 11:00

Przerwa na kawę

11:00 - 13:00

SESJA II

Tworzenie i finansowanie PPK
Zasady tworzenia PPK: terminy oraz poszczególne kroki:
 • Najważniejsze terminy w ramach PPK dla instytucji publicznych – o czym należy bezwzględnie pamiętać
 • Tryb tworzenia PPK krok po kroku – jak się przygotować
Wybór usługodawcy PPK i jego udokumentowanie:
 • Rola i odpowiedzialność pracodawcy
 • Ustawowe kryteria wyboru usługodawcy – jak je rozumieć i jak je stosować
 • oferty usługodawców PPK dostępne na portalu www.mojeppk.pl
 • przegląd aktualnych ofert
 • porównanie wybranych parametrów ofert
 • informacje rynkowe PPK po kilku miesiącach tworzenia PPK
 • Propozycja procedury wyboru usługodawcy PPK
 • Dokumentowanie wyboru instytucji finansowej w sektorze finansów publicznych - jak przygotować się do kontroli
 • Reprezentacja osób zatrudnionych w PPK:
 • związki zawodowe w instytucjach publicznych a PPK
 • niezwiązkowa reprezentacja pracowników – w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić i udokumentować wybór reprezentacji

Umowy składające się na PPK:

 • Rodzaje umów w ramach PPK
 • Na co zwrócić uwagę negocjując umowy składające się na PPK
 • Pułapki umów PPK - uwagi praktyczne

Specyfika tworzenia PPK w podmiotach sektora finansów publicznych

 • Zapisanie osób zatrudnionych do PPK (terminy, dokumenty, obszary ryzyka)
 • umowa o zarządzanie PPK
 • umowa o prowadzenie PPK

Przepisy ustawy o PPK nowelizują prawo zamówień publicznych w zakresie PPK wprowadzając odpowiednie zwolnienia

 • przykładowe procedury postępowania na podstawie doświadczeń praktycznych spółek komunalnych w I transzy w 2019 roku.

13:00 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:00
SESJA III


 • Zasilenia do PPK ze środków publicznych (wpłata powitalna/dopłata roczna)
 • Składki w PPK

Funkcjonowanie i Finansowanie PPK

 • Naliczanie wpłat (podstawa naliczenia, wysokość, terminy)
 • Ulgi
 • Potrącanie z wynagrodzenia
 • Inwestowanie środków w ramach PPK
 • Zleceniobiorcy w PPK (podstawa, terminy, specyfika)
 • Wniosek o wypłatę transferową przed 60 rokiem życia (cele mieszkaniowe, świadczenia małżeńskie, choroba)
 • Informacja o wypłacie, wypłacie transferowej lub zwrocie środków zgromadzonych na rachunku PPK
 • Informacja o złożeniu przez uczestnika deklaracji rezygnacji z oszczędzania w PPK
 • Informacja o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK
 • Rozporządzenia wykonawcze i interpretacje podatkowe w obszarze PPK
 • ZUS RCA a wpłaty do PPK
 • Wycofanie środków z PPK po 60 roku życia
 • Rezygnacja z wpłat do PPK (dokumenty, procedura, terminy, ryzyka)
 • Rozwód i dziedziczenie w PPK
 • Praktyczne wskazówki w komunikacji z pracownikami w ramach prowadzenia PPK

15:00 - 15:30

SESJA IV

Dokumentacja w PPK

 • Wzory oświadczeń, deklaracji przystąpienia do PPK, rezygnacji z tego programu oraz wniosek o wznowienie wpłat
 • Wnioski o obniżenie wpłaty podstawowej
 • Wnioski o dokonanie wpłaty dodatkowej, zmianę jej wysokości
 • Obieg dokumentów i ich przechowywanie
 • Uprawnienia uczestnika PPK: dyspozycje składane podmiotowi zatrudniającemu, dyspozycje składane instytucji finansowej, wypłaty środków z PPK
 • Ochrona Danych Osobowych w świetle zmian a PPK

15:00 - 16:00

SESJA V

 • Kontrole ze strony organów nadzorczych
 • Sankcje

Przepisy karne w PPK / Sesja pytań i odpowiedzi

16:00

Zakończenie

PRELEGENCI

dr Marcin Wojewódka

Członek Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o. Radca prawny i założyciel Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.

Radca prawny, numer wpisu WA-5369 w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Założyciel Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych: Psychologia Zarządzania Personelem oraz Zamówienia Publiczne. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych pisząc pracę doktorską o Pracowniczych Programach Emerytalnych. Posiada 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych, które zdobył w wiodących firmach doradczych, takich jak Arthur Andersen oraz Mercer Human Resource Consulting oraz prowadząc kancelarię prawną od 2004 roku. W latach 2016-2017 był Członkiem Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Antoni Kolek

Prezes Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ubezpieczeniami społecznymi. W 2016 roku był Koordynatorem Przeglądu systemu emerytalnego – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności. Posiada doświadczenie w zarządzaniu w administracji publicznej. Pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Prezesa ZUS realizując projekty kadrowe i restrukturyzacyjne.Pracownik naukowy, realizujący działalność dydaktyczną. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i analiz. Jest autorem kilkunastu artykułów i opracowań poświęconych zagadnieniom ubezpieczeń społecznych, rynku pracy oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Autor monografii: Rola Międzynarodowej Organizacji Pracy i Banku Światowego w kształtowaniu systemów emerytalnych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, Warszawa 2014, współautor publikacji metodologicznej pt. Metodologia badań nauko polityce publicznej w obszarze zabezpieczenia społecznego, Warszawa 2016. Współautor publikacji Pracownicze Plany Kapitałowe. Kompendium dla pracodawców (Infor Biznes 2019).

REJESTRACJA - BRAK WOLNYCH MIEJSC.
Zapraszamy na szkolenie 16 października

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Aneta Olczak

Kierownik projektu

+48 510 024 780

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

szkolenia@infor.pl

22 212 13 14

ORGANIZATOR

PATRON MERYTORYCZNY

PATRONI MEDIALNI

Copyright © 2018 IDEORIA SP. Z O.O.