PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE W JEDNOSTCE SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.

Ostatni moment na wdrożenie PPK

WARSZTATY - TRANSMISJA ON-LINE

PROGRAM
REJESTRACJA
Dni
Godzin
Minut
Sekundy

zostało do wydarzenia


Transmisja on-line

22 stycznia 2021 r.

POBIERZ BROSZURĘ
 • Czy gminna biblioteka zatrudniająca pięć osób musi tworzyć PPK?
 • Czy zakład karny musi zapisać do swojego PPK więźniów, którym wypłaca wynagrodzenie?
 • Czy trzeba naliczać wpłaty do PPK od składników wynagrodzenia urzędników finansowanych ze środków unijnych?
 • W jaki sposób bezpiecznie przeprowadzić oraz udokumentować proces wyboru usługodawcy PPK?
 • Jak uniknąć odpowiedzialności karnej w PPK?

Od 2021 roku wszystkie jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do utworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Bez względu na to, jak dużą liczbę osób zatrudniają. Utworzenie PPK może być największym wyzwaniem 2020 roku, gdyż obowiązujące przepisy są dosyć rygorystyczne, procedura tworzenia PPK jest skomplikowana, a kary za brak przestrzegania zasad wynikających z ustawy o PPK wymierne. Dlatego już teraz warto przygotować się do tego wyzwania.


Na szkoleniu dowiesz się między innymi:


PROGRAM

9:30

Rozpoczęcie

9:30 - 10:45

SESJA I

Zasady Ogólne

 • Miejsce PPK w systemie zabezpieczenia emerytalnego
 • Obowiązek dla pracodawcy i przywilej dla pracownika
 • Specyfika PPK w podmiotach sektora finansów publicznych

10:45 - 11:00

Przerwa na kawę

11:00 - 13:00

SESJA II

Tworzenie i finansowanie PPK
Zasady tworzenia PPK: terminy oraz poszczególne kroki:
 • Najważniejsze terminy w ramach PPK dla instytucji publicznych – o czym należy bezwzględnie pamiętać
 • Tryb tworzenia PPK krok po kroku – jak się przygotować
Wybór usługodawcy PPK i jego udokumentowanie:
 • Rola i odpowiedzialność pracodawcy
 • Ustawowe kryteria wyboru usługodawcy – jak je rozumieć i jak je stosować
 • oferty usługodawców PPK dostępne na portalu www.mojeppk.pl
 • przegląd aktualnych ofert
 • porównanie wybranych parametrów ofert
 • informacje rynkowe PPK po kilku miesiącach tworzenia PPK
 • Propozycja procedury wyboru usługodawcy PPK
 • Dokumentowanie wyboru instytucji finansowej w sektorze finansów publicznych - jak przygotować się do kontroli
 • Reprezentacja osób zatrudnionych w PPK:
 • związki zawodowe w instytucjach publicznych a PPK
 • niezwiązkowa reprezentacja pracowników – w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić i udokumentować wybór reprezentacji

Umowy składające się na PPK:

 • Rodzaje umów w ramach PPK
 • Na co zwrócić uwagę negocjując umowy składające się na PPK
 • Pułapki umów PPK - uwagi praktyczne

Specyfika tworzenia PPK w podmiotach sektora finansów publicznych

 • Zapisanie osób zatrudnionych do PPK (terminy, dokumenty, obszary ryzyka)
 • umowa o zarządzanie PPK
 • umowa o prowadzenie PPK

Przepisy ustawy o PPK nowelizują prawo zamówień publicznych w zakresie PPK wprowadzając odpowiednie zwolnienia

 • przykładowe procedury postępowania na podstawie doświadczeń praktycznych spółek komunalnych w I transzy w 2019 roku.

13:00 - 13:30

Lunch

13:30 - 15:00
SESJA III


 • Zasilenia do PPK ze środków publicznych (wpłata powitalna/dopłata roczna)
 • Składki w PPK

Funkcjonowanie i Finansowanie PPK

 • Naliczanie wpłat (podstawa naliczenia, wysokość, terminy)
 • Ulgi
 • Potrącanie z wynagrodzenia
 • Inwestowanie środków w ramach PPK
 • Zleceniobiorcy w PPK (podstawa, terminy, specyfika)
 • Wniosek o wypłatę transferową przed 60 rokiem życia (cele mieszkaniowe, świadczenia małżeńskie, choroba)
 • Informacja o wypłacie, wypłacie transferowej lub zwrocie środków zgromadzonych na rachunku PPK
 • Informacja o złożeniu przez uczestnika deklaracji rezygnacji z oszczędzania w PPK
 • Informacja o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK
 • Rozporządzenia wykonawcze i interpretacje podatkowe w obszarze PPK
 • ZUS RCA a wpłaty do PPK
 • Wycofanie środków z PPK po 60 roku życia
 • Rezygnacja z wpłat do PPK (dokumenty, procedura, terminy, ryzyka)
 • Rozwód i dziedziczenie w PPK
 • Praktyczne wskazówki w komunikacji z pracownikami w ramach prowadzenia PPK

15:00 - 15:30

SESJA IV

Dokumentacja w PPK

 • Wzory oświadczeń, deklaracji przystąpienia do PPK, rezygnacji z tego programu oraz wniosek o wznowienie wpłat
 • Wnioski o obniżenie wpłaty podstawowej
 • Wnioski o dokonanie wpłaty dodatkowej, zmianę jej wysokości
 • Obieg dokumentów i ich przechowywanie
 • Uprawnienia uczestnika PPK: dyspozycje składane podmiotowi zatrudniającemu, dyspozycje składane instytucji finansowej, wypłaty środków z PPK
 • Ochrona Danych Osobowych w świetle zmian a PPK

15:00 - 16:00

SESJA V

 • Kontrole ze strony organów nadzorczych
 • Sankcje

Przepisy karne w PPK / Sesja pytań i odpowiedzi

16:00

Zakończenie

PRELEGENCI

dr Marcin Wojewódka

Radca Prawny, założyciel i wspólnik Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.. Wiceprezes Instytutu Emerytalnego
w Warszawie

Radca prawny, doktor nauk ekonomicznych, założyciel i wspólnik Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.. Wiceprezes Instytutu Emerytalnego w Warszawie, Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Emerytur i Świadczeń Pracowniczych (IPEBLA). W latach 2016-2017 był Członkiem Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (praca doktorska pt. „Pracownicze program emerytalne, jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania”). Posiada prawie 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych, doradzając kilkuset pracodawcom. Od 2000 roku współtworzył kilkadziesiąt Pracowniczych Programów Emerytalnych we wszystkich formach. Współautor publikacji Pracownicze Programy Emerytalne. Komentarz (C.H. Beck 2005). Autor licznych artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

dr Antoni Kolek

Of counsel w Kancelarii Wojewódka

i Wspólnicy Sp.k.

Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu w administracji publicznej. Pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Prezesa ZUS, realizując projekty kadrowe i restrukturyzacyjne. W 2016 roku był koordynatorem Przeglądu systemu emerytalnego – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i analiz. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i opracowań poświęconych zagadnieniom ubezpieczeń społecznych, rynku pracy oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Aktywny komentator zagadnień związanych z systemem emerytalnym, posiadający bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń.

REJESTRACJA

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. (więcej informacji).

KROK 1: Dane firmy i zgłaszającego

WARSZTATY PŁATNE

TRANSMISJA ONLINE

695 PLN netto

Informujemy, że przyjmujemy oświadczenia potwierdzające zwolnienie z podatku VAT (udział w szkoleniu jest finansowany

ze środków publicznych w rozumieniu ustawy o finansach publicznych w całości zgodnie z treścią art.43 ust.1 pkt 29 lit,

c ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług)

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Aneta Olczak

Kierownik projektu

+48 510 024 780

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

szkolenia@infor.pl

22 212 13 14

ORGANIZATOR

PATRON MERYTORYCZNY

PATRONI MEDIALNI

Copyright © 2018 IDEORIA SP. Z O.O.