JPK, split payment, Biała Lista

WARSZTATY

Zmiany, odpowiedzialność, praktyka

Edycja 2

PROGRAM
REJESTRACJA

zostało do wydarzenia

Dni
Godzin
Minut
Sekund

MsMermaid – Conference Center at The Tides

ul. Wioślarska 8, Warszawa

27 września 2019

POBIERZ BROSZURĘ

Szanowni Państwo,

W ostatnich miesiącach zmieniło się wiele przepisów podatkowych, między innymi dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego czy podzielonej płatności. Zmiany te, zarówno już obowiązujące, jak i planowane, zobligują Państwa nie tylko do zmian systemów, z których korzystają Państwa firmy, ale również do nowych obowiązków.


Zapewnienie gotowości i zgodności w zakresie nowych obowiązków wymaga od Państwa przede wszystkim zdobycia nowej wiedzy w zakresie m.in.:

 • formy raportowania JPK_VAT,
 • zmian mechanizmy podzielonej płatności,
 • zmiany struktury JPK_FA,
 • danych raportowanych w strukturach JPK,
 • rejestru podatników VAT (Biała Lista podatników VAT),
 • sankcji i odpowiedzialności po zmianach.

Do udziału zapraszamy:

Zapewnienie funkcjonowania zgodnego ze zmianami w zakresie JPK czy split payment wymaga wypracowania szeregu zmian i rozwiązań, które pozwolą na określenie optymalnego modelu prowadzenia działalności. Ponadto, każdy z Państwa powinien być przygotowany na czynności kontrolne we wskazanym zakresie.


W związku z licznymi zmianami przygotowaliśmy warsztaty, podczas których omówimy zmiany w zakresie JPK, Białej Księgi Podatników czy też podzielonej płatności. Wszystkie zmiany zostaną omówione w praktycznym ujęciu. Warsztaty będą przeprowadzone przy współpracy z firmą doradztwa podatkowego PwC i będą oparte o konkretne rozwiązania, studia przypadków, przykłady raportów.


Zachęcam do zapoznania się z programem spotkania. W przypadku pytań zachęcam do kontaktu.


Z poważaniem,


Rafał Szary

Project Manager

 • Dyrektorów Finansowych
 • Głównych Księgowych
 • Dyrektorów Działu Podatków i Rachunkowości
 • Księgowych i specjalistów ds. księgowości
 • Ekspertów podatkowych i Tax Managerów

PARTNER MERYTORYCZNY

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i rozwiązywanie kluczowych problemów. Jesteśmy siecią firm działającą w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 250 tys. osób, które dostarczają naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i dwa Service Delivery Center w Katowicach i Opolu. PwC w Polsce zatrudnia ponad 4700 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl


Korzystaj z mobilnej aplikacji PwC Espresso dostępnej pod adresem pwc.pl/espresso

Subskrybuj publikacje PwC na stronie pwc.pl/subskrypcje

Słuchaj podcastów PwC na www.pwc.pl/podcasty

PROGRAM

DZIEŃ I

27 września 2019 (piątek)

8:30 - 9:00

Rejestracja uczestników

Witamy podczas warsztatów. Zapraszamy do rejestracji, a następnie na chwilę relaksu przy kawie!

9:00 - 10:20

JPK_VDEK

Planowane zmiany w zakresie formy raportowania JPK_VAT – nowa struktura i nowy zakres danych, sankcje

 • Planowane zmiany przepisów VAT
 • Nowe raportowanie w miejsce deklaracji VAT
 • Poszerzony zakres danych w ewidencji sprzedaży i zakupu
 • Wykorzystanie nowego JPK_VDEK przez administrację skarbową
 • Sankcje, możliwość korekty

10:20 - 11:50

Split payment

Omówienie planowanych zmian w zakresie regulacji VAT – mechanizmu podzielonej płatności

 • Zakres zmian – przejście z systemu dobrowolnego na obowiązkowy, zakres transakcji
 • Omówienie przypadków szczególnych – przelewy zbiorcze, zagraniczne
 • Odpowiedzialność i sankcje wedle nowych przepisów
 • Najczęstsze wątpliwości związane z mechanizmem podzielonej płatności

11:50 - 12:10

Przerwa kawowa

12:10 - 13:20

JPK na żądanie

Praktyka organów w zakresie kontroli JPK na żądanie, zmiany struktury JPK_FA, zawartość merytoryczna struktur

 • Praktyka organów w zakresie kontroli JPK
 • Omówienie zmian w strukturze JPK_FA
 • Zakres raportowanych danych w strukturach na żądanie
 • Przykładowe błędy w raportowaniu – praktyczne przykłady

13:20 - 14:20

Przerwa na lunch

14:20 - 15:30

Biała lista podatników VAT

Zmiany wynikające z Ustawy z dnia 12.04.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

 • Zakres zmian – co się zmienia w zakresie rejestru podatników VAT
 • Odpowiedzialność i sankcje wedle nowych przepisów
 • Przypadki szczególne - wątpliwości
 • Wpływ nowych przepisów na procesy finansowe podatnika – na co zwrócić szczególną uwagę
 • Praktyczne wskazówki w zakresie implementacji nowych przepisów

15:30 - 15:40

Przerwa kawowa

15:40 - 16:30

JPK i automatyzacja

 • Praktyczne aspekty wdrażania JPK i aktualizacji zmian w strukturach
 • Jak zapewnić dobrą jakość danych a przy okazji zautomatyzować proces raportowania?

16:30

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

PRELEGENCI

Jacek Hawrysz

Associate w Dziale Prawno-Podatkowym w Zespole Podatków Pośrednich PwC (ITX)

Agnieszka Kurzeja

Starszy Menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Doradztwa Podatkowego IT (ITBC)

Jacek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz uczestnikiem Prawniczego Seminarium Doktorskiego, gdzie opracowuje rozprawę doktorską poświęconą mechanizmowi podzielonej płatności. Posiada doświadczenie w realizacji projektów doradczych, w szczególności z zakresu podatku VAT

Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w świadczeniu usług doradztwa podatkowego zdobyte podczas pracy w międzynarodowych firmach doradczych. Agnieszka była wielokrotnie zaangażowana w projekty obejmujące bieżące doradztwo podatkowe oraz kompleksowe przeglądy rozliczeń w zakresie m.in. podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług. Agnieszka jest odpowiedzialna za nadzór i realizację projektów dotyczących wdrożenia i przygotowania firm do Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Karolina Nowak

Ekspert ds. analizy biznesowej w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Doradztwa Podatkowego IT (ITBC)

Krzysztof Ugolik

Menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole podatków pośrednich (ITX)

Posiada 7-letnie doświadczenie w projektach ukierunkowanych na optymalizację i automatyzację procesów biznesowych. W ostatnich latach specjalizuje się we wdrożeniach narzędzi automatyzujących rozliczenia podatkowe, w tym związanych z Jednolitym Plikiem Kontrolnym.

Krzysztof jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, licencjonowanym doradcą podatkowym. Posiada 10-letnie doświadczenie zdobyte w toku realizacji projektów podatkowych, przede wszystkim w zakresie podatku VAT.

REJESTRACJA

KONFERENCJA PŁATNA

995 PLN

Cenę netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23%

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFOR PL S.A. (więcej informacji).

KROK 1: Dane firmy i zgłaszającego

1295 PLN

przy zgłoszeniu do 23.08.2019

przy zgłoszeniu od 24.08.2019

OPIEKUN MERYTORYCZNY

Rafał Szary

Kierownik projektu

rafal.szary@infor.pl

+48 519 061 530

SPRZEDAŻ I WSPÓŁPRACA

22 212 13 14

PARTNER MERYTORYCZNY

PATRONI MEDIALNI

ORGANIZATOR

Copyright © 2018 IDEORIA SP. Z O.O.